PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉRE

1. számú melléklet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS VÁROSI KÖNYVTÁR IGAZGATÓI MUNKAKÖRÉRE

Pályázatot meghirdető neve:
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Tel.: 94/562-510
Fax.: 94/562-535

Meghirdetett munkahely:
Chernel Kálmán Városi Könyvtár
9730 Kőszeg, Várkör 35-37.
könyvtáros/ magasabb vezető (igazgató)

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
A Chernel Kálmán Városi Könyvtár igazgatói feladatainak ellátása – könyvtáros közalkalmazotti kinevezés mellett - a jogszabályoknak megfelelően: szakszerű, törvényes működés, takarékos gazdálkodás biztosítása, alkalmazottak munkáltatói feladatainak ellátása, kötelező intézményi dokumentumok elkészítése.

Pályázati képesítési és egyéb feltételek:
- szakirányú egyetemi vagy főiskolai végzettség,
- legalább öt év szakmai gyakorlat
- magyar állampolgárság,
- magyar nyelvtudás,
- idegen nyelv ismerete,
- büntetlen előélet, közalkalmazotti jogviszonyt kizáró okok hiányának igazolása,
- kiemelkedő szakmai vagy szakirányú tudományos tevékenység,
- vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásának vállalása.
Előny: vezetői gyakorlat

Benyújtandó iratok, igazolások:
- szakmai önéletrajz,
- iskolai végzettséget igazoló okiratok másolata,
- vezetői és fejlesztési program,
- 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány,
- nyilatkozat a pályázattal összefüggésben a személyes adatok kezeléséről,
- érvényben lévő közalkalmazotti kinevezés másolata.

A pályázat benyújtásának, elbírálásának módja, határidők, egyéb:
- a beosztás 2017. június 1-től tölthető be,
- a megbízás öt évre 2022. május 31-ig szól,
- a pályázat benyújtásának határideje: 2017. április 15.,
- a pályázatot postai úton két példányban Kőszeg Város Önkormányzata címére kell
megküldeni (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.),
- a pályázatot legalább három tagú szakmai bizottság véleményezi a jogszabályok szerint,
- a megbízásról Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete dönt,
- illetmény, juttatások: jogszabályok szerint kötelezőek.