PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY - szociálisan hátrányos helyzetű háztartások tűzifaosztására

KŐSZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Iktatószám: 8750-1/2017.

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
szociálisan hátrányos helyzetű háztartások tűzifaosztására

A támogatásban részesíthetők köre:

Az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85.500 Ft) és a háztartásban kizárólag szilárd tüzelőanyaggal (pl. fa, szén) fűtenek.

A háztartás fogalmát a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4.§-a határozza meg, azaz a háztartás az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Egy háztartás 2 m3 tűzifában részesülhet.

A pályázat elbírálásánál előnyben részesíthető:

- a háztartás tagjainak bármelyike rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül, vagy
- a háztartásban több gyermeket nevelnek, vagy
- egyedülélő.

A benyújtás módja és határideje:

A pályázat benyújtása az erre a célra rendszeresített pályázati adatlap kitöltésével történik, amelyet zárt borítékban kell a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Igazgatási és Építéshatósági Osztálya hivatali helyiségében elhelyezett (lezárt és lepecsételt) gyűjtőládába

2017. november 15. napjáig

beérkezően eljuttatni.

A pályázati adatlap
- személyesen ügyfélfogadási időben (hétfő 13.00-15.30 óra, szerda: 08.00-12.00 óra és 13.00-15.30 óra, valamint péntek: 08.00-12.00) a hivatal 105. számú helyiségében igényelhető, vagy
- a város honlapjáról (http://www.koszeg.hu/hu/onkormanyzat/hirek/index.php?id=113) letölthető.

A pályázathoz a jövedelemigazolásokat csatolni kell és a nyilatkozatokat meg kell tenni.

A pályázat elbírálásához a kérelmező köteles jövedelmi viszonyairól nyilatkozni, illetve azokat igazolni. A jövedelemszámításnál rendszeres jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző hónap, nem rendszeres jövedelem esetén, illetve vállalkozásból, őstermelésből származó jövedelem esetén a pályázat benyújtását megelőző 12 hónap alatt kapott összeg egyhavi átlagát kell együttesen figyelembe venni. A jövedelemszámításánál az Szt. 10. § (2)-(6) bekezdésében meghatározottakat kell alkalmazni.

A jogosultsági feltételeknek megfelelő pályázók közül a jogosultság megállapítása nem a benyújtás sorrendje, hanem a szociális rászorultság figyelembevételével történik.

A támogatás odaítélése a rendelkezésre álló famennyiség erejéig történik. A pályázatok elbírálására (legkésőbb 2017. november 24. napjáig) kerül sor, melynek eredményéről minden pályázó értesítést kap.

A tűzifa kiszállításának pontos időpontjáról a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ad tájékoztatást. A tűzifa átadása átadás-átvételi elismervény aláírásával történhet.


Kőszeg, 2017. október 24.

Huber László
polgármester

A pályázati kiírás kifüggesztésének napja: 2017. október 26.
A pályázati kiírás levételének napja: 2017. november 15.