Rákóczi 1.

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztálya Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 199/2017. (X.26.) sz. határozata és a hatályos vagyonrendelet Versenyeztetési Szabályzata alapján nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi ingatlan értékesítésére.

1.) Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535

2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos nyílt eljárás, egyfordulós

2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 2250/A/1 hrsz-ú, Kőszeg, Rákóczi F. u. 1. fszt. 1. sz. alatti, üzlet helyiség megnevezésű, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlan értékesítése.

3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.A.) TÁRGY:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg, Rákóczi F. u. 1. 2250/A/1 üzlethelyiség 133

3.B.) MŰSZAKI FELTÉTEL:

Műszaki állapota:
Az épület építési ideje nem ismert, de a XVIII. századra tehető. Műemlék épület. Épületszerkezete hagyományos. A falazat téglából készült, a tetőszerkezet fából, a fedés égetett cserép. A falazat szerkezetileg ép, a homlokzat vakolata több helyen károsodott. A tető gyenge állapotú, bádogos szerkezetek korrodáltak.

Az üzlethelyiség a társasház földszintjén található, közterületről az üzlettér megközelíthetősége kedvező. Az ingatlan előző hasznosítási módja bankfiók volt, az ATM még jelenleg is üzemel. Hasznos alapterülete 133 m2, amelyből 64 m2 a vendégtér. Az üzlettér részben felújításra került, a burkolatok állapota jó, a falak állapota normál. A gépészete viszonylag régi. Fűtése: földgáz üzemű központi, radiátor hőleadókkal. Melegvíz ellátása: elektromos bojler. A külső nyílászárók fa szerkezetűek, állapotuk közepes.

3.C.) JOGI FELTÉTEL:

- Az ingatlan bérlővel rendelkezik, akit - Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II.2.) önkormányzati rendelete szerint - elővásárlási jog illet meg. A bérleti szerződés a felmondási időt az 1993. évi LXXVIII. törvény alapján 1 évben határozza meg, így eredményes eljárás esetén a bérbeadó felmondja a bérleti szerződést és a felmondási idő lejártát követően megköti az adásvételi szerződést a nyertes ajánlattevővel és a birtokba lépésre ezt követően nyílik lehetőség.
- Az ingatlan egyéb szempontból per-, teher- és igénymentes.
- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és az összességében legelőnyösebb ajánlatot teszi.
- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60 nap.

4.) Az ajánlatok benyújtásának helye, ideje:
Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal Városüzemeltetési Osztályán. 2017. december 13. 09. óráig.

5.) Az ajánlatok benyújtásának módja:
Az ajánlatokat zárt borítékban kell benyújtani. A borítékon a következő szöveg szerepeljen: „Ajánlat a Kőszeg, Rákóczi F. u. 1. fszt. 1. üzlet értékesítésére”
Az ajánlatnak tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27. § (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27.§ (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel. (Nyilatkozat minta csatolva)
Ajánlati biztosíték:
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan kikiáltási árának 5 %-át jelenti. Ezt az összeget az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára legkésőbb a licitálás napját megelőző napig kell megfizetni.
 A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

6.) Az ajánlatok bírálati módszere és a bírálat szempontjai:

Értékelési szempontok:
Fizetési határidő / Súlyszám: 1
Nettó vételár / Súlyszám: 9

Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
Fizetési határidő: 10 pont
Nettó ajánlati ár: 10 pont

Nettó vételár: Ezen bírálati szempont esetében az értékelés alapját a nettó vételár összege képezi.
Fizetési határidő E bírálati részszempont esetében az összehasonlítás alapját az Ajánlatkérő által minimálisan előírt 21 napos fizetési határidőhöz képest rövidebb, egész napokban kifejezett fizetési határidő vállalása jelenti. A szerződéskötést követő 8 napos vagy annál rövidebb fizetési határidőt tartalmazó ajánlat kapja a maximális bírálati pontszámot. Minden olyan ajánlat, amely a minimálisan előírttal megegyező fizetési határidőt tartalmaz, 1 pontot kap, míg az annál hosszabbat tartalmazó ajánlat érvénytelennek minősül.

A bírálat módszer az 1. számú részszempont esetében (ahol a kisebb értékű vállalás a kedvezőbb): a legkedvezőbb tartalmi elem a maximális értékelési pontot (10) kapja, a többi ajánlat tartalmi értékre a legkedvezőbb tartalmi értékhez viszonyított eltérés aránya alapján kerül kiszámításra az értékelési pontszám:

P = (Alegjobb : Avizsgált) * Pmax
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;

A bírálat módszer a 2. számú részszempont esetében (ahol a nagyobb értékű vállalás a kedvezőbb): a legkedvezőbb tartalmi elem a maximális értékelési pontot (10) kapja, a többi ajánlat tartalmi értékre a legkedvezőbb tartalmi értékhez viszonyított eltérés aránya alapján kerül kiszámításra az értékelési pontszám:

P = (Avizsgált : Alegjobb) * Pmax
ahol
P: a vizsgált ajánlati elem a bírálati részszempontra vonatkozó pontszáma
Pmax: a pontskála felső határa
Alegjobb: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi értéke
Avizsgált: a vizsgált ajánlat tartalmi értéke;
8 napos vagy annál rövidebb fizetési határidőtvállalása a maximális pontszámot kapja.

Az Ajánlatkérő törtek esetén az értékelési pontszámokat két tizedesjegyre kerekíti. Az egyes részszempontokra adott értékelési pontszámok ezt követően az adott részszemponthoz tartozó súlyszámmal felszorzásra, majd valamennyi részszempontra kiterjedően összeadásra kerülnek. Ha több ajánlatnak azonos a fentiek szerint kiszámított összpontszáma, az az ajánlat minősül a legjobb ár-érték arányú ajánlatnak, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz; azonos ellenszolgáltatás esetében pedig az az ajánlat, amely a nem egyenlő értékelési pontszámot kapott részszempontok közül a legmagasabb súlyszámú részszempontra nagyobb értékelési pontszámot kapott.

Az Ajánlatkérő kizárólag az érvényes ajánlatokat vonja be a bírálatba.

5.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlan megállapított legalacsonyabb ára (ajánlati ár minimuma)

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m2 Kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg 2250/A/1 üzlethelyiség 133 35.200.000,-

4.b.) A pályázat nyertese a szerződéskötést követően az általa ajánlatában vállalt határidőben köteles a teljes vételárat (5 % biztosíték összegével csökkentett) átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonszerzési illeték a vevőt terheli.

5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2017. november 22.
A licitálás ideje: 2017. december 14. 9:15 óra
A licitálás helye: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal,
Kőszeg, Jurisics tér 8. 131. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2017. december 13. 09:00 óra

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Városüzemeltetési Osztály
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.

Telefon: +36 94/562-517
Fax.: +36 94/562-535
Ügyfélfogadás: Hétfő 8.00 - 12.00
Szerda 8.00-12.00 és 13.00 – 15.30
Péntek 8-12.00 óra között.

További oldalak


Pályázati felhívás
Pályázat
Kőszeg 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Külterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
2205/A/2 hrsz. Kőszeg, Kossuth Lajos u. 13. fszt 2. szám alatti társasházi lakás
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy utca 5. vendéglakás
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy u. 5. vendéglakások II. forduló
Pályázati Hirdetmény - Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére. Kelcz-Adelffy utca 5.
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület - II. forduló
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I/3. szám alatti lakás,Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. fszt 2. szám alatti lakás
Páyázati hirdetmény - Dózsa_Kelcz lakások
Pályázati hirdetmény - 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület
Pályázati hirdetmény - Rákóczi u. 79.
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 40.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 79. II. forduló
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Telkek Gábor Áron 2975_120, 2975_121
Jurisics tér 14. III
Rákóczi 79.
Velemi 15_A I_4
Velemi 15 A I 4.
Rákóczi 79.
Gábor Áron utcai telkek 2975/120
Rákóczi 79.
Hirdetmény - Gábor Áron 2975_120.
Rákóczi 1.
Rohonci 46.
Pék utca 19.
2975-120. - Gábor Áron-Forintos Mátyás
Sigray 1.
Rákóczi 13.
Rákóczi F. utca 13.
Űrhajósok utca 19/D
Rákóczi Ferenc utca 13.
Árpád tér 13.
Árpád tér 13. fszt. 3.