KŐSZEG - Rendezési terv hirdetmény

HIRDETMÉNY

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy Kőszeg Város Önkormányzata a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 18.) Korm. rendelet 32 §-ban meghatározottak alapján Kőszeg Város Helyi Építési szabályzatáról szóló 33/2014. (X. 3.) önkormányzati rendeletének módosítását tervezi.

A településrendezési eszközök módosítása egyszerűsített eljárásban történhet, melynek egyeztetési és elfogadási szabályait a 314/2012. (XI.18.) Korm. rendelet határozza meg.
A rendezési terv módosítása képviselő-testületi határozattal indul. A Képviselő-testületi határozatnak tartalmaznia kell a módosítások pontos körét és célját. Mivel az elfogadott Képviselő-testületi döntés után a módosítások körét nem lehet az eljáráson belül megváltoztatni, ezért lehetőséget biztosítunk a Lakosságnak, hogy a hatályos rendelet előírásaival kapcsolatban módosítási kérelmeket nyújtsanak be az Önkormányzat felé.

Tisztelt Lakosság!

Kőszeg Város Képviselő-testületének 33/2014.(X. 3.) önkormányzati rendelete – Kőszeg Város Helyi Építési Szabályzatáról – valamint a Rendelet mellékleteként a Szabályozási Terve módosításra kerül, ennek keretében
2018. március 20-ig

névvel és címmel ellátott - javaslatot, észrevételt tehetnek:
- papír alapon Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal, 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8. címre a Főépítésznek címezve
- elektronikusan a foepitesz@koszeg.hu e-mailcímre.

További tájékoztatásért, felvilágosításért kérem forduljanak Kőszeg Város Főépítészéhez 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., tel.: (94/562-554).

Kőszeg, 2018. február 21.

Együttműködésüket és segítségüket előre is megköszönve


Tisztelettel: Huber László s. k.
polgármester