Felszólítás a meder és a part állagát illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenes akadályozó állapot megszüntetésére

HIRDETMÉNY

Felszólítom a Magyar Állam kizárólag tulajdonában és a Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelésében lévő Tamás árok jobb és bal parti ingatlantulajdonosait a 83/2014. (III. 14.) Kormányrendelet (továbbiakban: R.) 4.§ (1) bekezdése alapján a meder és a part állagát illetve a mederfenntartási munkák elvégzését jogellenesen akadályozó állapot megszüntetésére és legkésőbb 2018. november 30. napjáig az eredeti állapot helyreállítására. A kitűzött határidőt követően az Igazgatóság Szombathelyi Szakaszmérnöksége helyszíni bejárás során ellenőrzi az állapot helyreállítását.

A vonatkozó jogszabályi környezet körében a továbbiakban tájékoztatom, hogy az R. 2.§ (1) és (2) bekezdései alapján: A vizek és a közcélú vízilétesítmények kezelésére jogosult és köteles személyek a vizek és közcélú vízilétesítmények mentén az azokkal kapcsolatos vízgazdálkodási szakfeladataik ellátására, a meder megközelítésére az e rendeletben meghatározott szélességig terjedő parti sávot használhatnak. E § alkalmazásában szakfeladatok: mérések, vizsgálatok, szemlék, ellenőrzések, továbbá fenntartási és helyreállítási munkák esetenkénti vagy rendszeres ellátása.

Tájékoztatom továbbá az érintetteket, hogy a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 3.§ (2) bekezdése értelmében: Törvény eltérő rendelkezése hiányában, valamint a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény hatálya alá tarozó vízilétesítmények és a nyári gátak kivételével a vízügyi igazgatási szervek látják el:
a) az állami tulajdonban lévő vizek és vízilétesítmények, a felszín alatti vizek víztartó képződményeinek és a felszíni vizek medreinek vagyonkezelését,
b) az állami tulajdonban lévő vízilétesítmények üzemeltetését, fenntartását és fejlesztését.

A parti sávok kialakítása körében tájékoztatom az érintetteket, hogy annak mértéke a Tamás-árok esetében a partvonaltól számított 3 méter. E területsávot a fenntartási munkák hatékony elvégzése érdekében kérem a R. 4.§ alapján szabadon hagyni, valamint a meder és a part állagát károsító tevékenység (pl: 3500kg feletti gépjárművek közlekedése) vagy állapot (pl: nyesedék, vágási hulladék kihelyezése) megszüntetését.

Szombathely, 2018. október 15. napján

Tisztelettel
Gaál Róbert
igazgató