Óvodai beíratás 2019.

Kőszeg Város Önkormányzata
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.


ÉRTESÍTÉS


Értesítjük a három éves és három évesnél idősebb (2016. szeptember 01. előtt született) gyermekek szüleit, hogy a 2019/2020-as nevelési évre – 2019.09.01-től 2020.08.31-ig, a Kőszeg Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban a beiratkozás időpontja:

2019. május 6. (hétfő) és május 7. (kedd)

8.00-16.00 óra.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A felvételről az óvoda vezetője dönt 2019. május 31-ig. Döntéséről a szülőt írásban tájékoztatja, az elutasításról határozatot hoz.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét fentiek szerinti időpontban köteles beíratni.
„A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” (2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdés)

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a fentiek be nem tartása szabálysértésnek minősül.
A jegyző azonban a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét figyelembe véve, felmentést adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha ezt a gyermek családi körülményei is indokolják.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermek az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti, vagy a jövőben külföldön fogja teljesíteni, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.
Kőszeg Város Önkormányzata fenntartásában működő óvodák:


Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, ill. enyhe fokban hallássérült gyermekek óvodai ellátása szakértői véleményben foglaltak szerint. Német nemzetiségi óvodai nevelést is folytató óvoda.)
9730 Kőszeg, Várkör 42.
Nyitva tartás: 5,30-16,30-óráig.

Felvételi körzete:
Ady E. u., Arborétum u., Bechtold I. u., Bem J. u., Bersek J. u., Chernel u., Ciklámen tér, Csőszház u., Diófa u., Felsőerdő u., Fenyő u., Festetich Gy. u., Forrás u., Fő tér, Freh A. u., Gesztenyefa u., Gyöngyös u., Győry J., Hadik A. u., Hegyalja u., Hermina u., Hunyadi J. u., Jurisics tér, Kankalin u., Károly R. tér,Kelcz Adelffy u., Kereszt út, Királyvölgyi u., Kiss J. u., Kórház u., Kossuth L. u., Köböl u., Libaszőlő út, Liszt F. u., Mélyút u., Mohás u., Munkácsy M. u., Napsugár u., Ó-ház u., Panoráma u., Park u., Pék u., Poncichter út, Postásrét u., Rajnis J. u., Rákóczi F. u., (a templomtól a Munkácsy M. u. kereszteződésig), Schneller I. u., Szabóhegyi u., Szabóhegy-meszes völgy, Szeder u., Szelestey u., Szent Anna u., Szent György u., Szent Imre u., Szőlőskert u., Szűk u., Táblaház u., Táncsics M. u., Temető u., Tölgyes út, Vaihingen u., Várkör, Városház u., Zrínyi M. u.

Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Felsővárosi Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9730 Kőszeg, Bajcsy-Zsilinszky u. 25.
Nyitva tartás: 5,30-16,30-óráig.

Felvételi körzete:
Auguszt J. u., Árpád tér, Bajcsy- Zsilinszky E. u., Bertalan E. u., Bezerédy I. u., Borostyánkő u., Borsmonostori u., Dózsa György u., Erdő u., Felső krt., Herman O. u., Határ út, Kálvária u., Kethelyi u., Lehman G. u., Lékai út (határ felé eső része a Strand sétánytól), Malom utca, Malomárok u., Mecséry F. u., Meskó u., Munkás u., Ólmodi u., Puskapor u., Rőti völgy u., Strand sétány, Sziget u., Tanítóképző u., Vámház u.,

Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Horvátzsidányi Tagóvodája (Óvodai nevelés ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. Német, horvát nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.)
9733 Horvátzsidány, Csepregi u. 4.
Nyitva tartás: 7,00-16,30-óráig.

Felvételi körzete:
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod közigazgatási terület

Központi Óvoda és Bölcsőde Többcélú KIKI Peresznyei Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. Horvát nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.)
9734 Peresznye, Hunyadi u. 1.
Nyitva tartás: 7,00-16,30-óráig.
Felvételi körzete: Peresznye közigazgatási terület

Újvárosi Óvoda (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, ill. enyhe fokban látássérült gyermekek óvodai ellátása szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9730 Kőszeg, Deák Ferenc u. 2.
Nyitva tartás: 5,30-16,30-óráig


Felvételi körzete:
Alsó krt., Dr. Ambró Gy. u., Bercsényi M. u., Berkenye utca, Cáki u., Csepregi u., Deák F. u., Faludi F. u., Fehér sáfrány u., Forintos M. u., Gábor Á. u., Gyöp u., Írottkő u., József-forrás u., Kastélykert lakópark, Károlyi M. u., Kárpáti Sándor u., Kenyérhegyi út, Kökény utca, Kövecses dűlő, Lékai út (az Alső körúttól a Strand sétányig), Lóránt Gy. u., Petőfi tér., Posztó u., Posztógyár u., Rákóczi F. u. (a vasútállomástól a Munkácsy u. elejéig), Rohonci u., Rómer F. u., Sánc u., Sáncárok u., Sigray J. u., Sörgyár u., Szent Lénárd u., Szombathelyi u., Tamás köz, Téglás köz, Tüskevár u., Űrhajósok u., Velemi u., Vízmű u., Waisbecker J. u.
Bozsok község közigazgatási területe

Újvárosi Óvoda Kőszegfalvi Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. Német nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.)
9730 Kőszeg, Kőszegfalvi u. 50.
Nyitva tartás: 6,30-16,30-óráig.

Felvételi körzete:
Erdészház u., Kőszegfalvi u., Vadvirág u., Vasút u.

Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9726 Velem, Rákóczi u. 6.
Nyitva tartás: 6,30-16,30-óráig

Felvételi körzete:
Cák, Kőszegszerdahely, Velem községek közigazgatási területe

Kőszeg, 2019. március 8.

Huber László sk.
polgármester