SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 2020. JÚNIUS 2. NAPJÁTÓL AZ ALÁBBIAK SZERINT KERÜL VISSZAÁLLÍTÁSRA

HIVATALOS KÖZLEMÉNY

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Magyarország Kormánya a 40/2020. (III.11.) rendeletével kihirdetett veszélyhelyzet fennállása alatt, tekintettel a korlátozó intézkedések fokozatos feloldására

A KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN, VALAMINT A VELEMI KIRENDELTSÉGEN A SZEMÉLYES ÜGYFÉLFOGADÁS RENDJE 2020. JÚNIUS 2. NAPJÁTÓL AZ ALÁBBIAK SZERINT KERÜL VISSZAÁLLÍTÁSRA

Ügyfélfogadás ideje

Hétfő: 13.00-15.30

Szerda: 8.00-12.00 és 13.00-15.30

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a személyes ügyintézés során orrot és szájat eltakaró maszk használata kötelező!

1. Az Igazgatási Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó anyakönyvi, adó, kereskedelmi és birtokvédelmi ügyekben személyes ügyfélfogadásra a fenti időpontokban az illetékes ügyintéző irodájában kerül sor azzal, hogy az irodában az ügyintézőn kívül egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat.
Anyakönyvi ügyekben továbbra is kizárólag előzetes telefonos időpontfoglalást követően biztosított a személyes ügyintézés.
Nevezett ügyekben az időpontfoglalás az alábbi elérhetőségeken lehetséges
Kőszeg: Dr. Markovicsné Virág Klára: 94/562-558
Kőszeg: Császár Szabina: 94/562-523
Bozsok, Velem: Németh Melinda 94/563-380
Az Igazgatási Osztály feladat-és hatáskörébe tartozó szociális és települési támogatási (segély) ügyekben személyes ügyfélfogadásra a fenti időpontokban a Városháza kapualjában található – erre kijelölt - bal oldali földszinti irodában van lehetőség.
A települési támogatások (segélyek) igénylésére vonatkozó nyomtatványok ezt követően is elérhetők lesznek a Városháza kapualjában található kihelyezett irattartóban, és a rugalmas ügyintézés érdekében a kitöltött nyomtatványok továbbra is elhelyezhetők a Városháza kapuján található postaládában, illetve az erre a célra kihelyezett gyűjtőládában is.

2. A Városüzemeltetési Osztály feladat- és hatáskörébe tartozó ügyekben személyes ügyfélfogadásra a fenti időpontokban az illetékes ügyintéző irodájában kerül sor azzal, hogy az irodában az ügyintézőn kívül egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat.

3. A Városi Főépítész a korábbi gyakorlatnak megfelelően szerdai napokon ügyfélfogadási időben irodájában, lehetőség szerint telefonon előre egyeztetett időpontban fogadja az ügyfeleket.

4. A Velemi Kirendeltségen az ügyfélfogadás a fenti időpontokban a velemi kirendeltségi irodán, illetve minden páros héten kedden 8.00-10.00-ig a bozsoki polgármesteri hivatalban kerül sor lehetőség szerint telefonon előre egyeztetett időpontban, és azzal, hogy az irodában az ügyintézőn kívül egyszerre csak egy ügyfél tartózkodhat.
Kérjük Önöket, hogy a személyes ügyfélfogadás gördülékeny és biztonságos visszaállítása érdekében telefonon egyeztessenek időpontot, ezzel is elkerülhető a felesleges várakozás.
Beadványaikat lehetőségeikhez mérten továbbra is elsősorban ügyfélkapun keresztül nyújtsák be, illetve akinek erre nincs lehetősége papír alapon a Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.) bejáratának bal oldalán található postaládába elhelyezheti.

Az ügyfélfogadással személyes ügyintézéssel kapcsolatban kérhető tájékoztatás a 94/562-511-es hivatali központi telefonszámon, valamint közvetlenül az illetékes ügyintézőnél. Valamennyi ügyintéző elérhetősége megtalálható a www.koszeg.hu oldalon az Önkormányzat fül alatt.

Elektronikus kapcsolattartásra szolgáló elérhetőségek:

Hivatali kapu:

Teljes név: Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal
Rövid név: KOSZEGPH
KRID: 705143907 Teljes név: Bozsok községi Önkormányzat
Rövid név: BOZSOKHIV
KRID: 149612360
Teljes név: Kőszeg Város Önkormányzata
Rövid név: KOSZEGHIV
KRID: 547612176 Teljes név: Velem községi Önkormányzat
Rövid név: VELEMHIV
KRID: 548652761
Adó ügyekben:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap -on keresztül: Önkormányzati Hivatali Portál (OHP)

A helyi adók befizetésére ügyfélkapus azonosítást követően, bankkártyával az alábbi honlapon keresztül van lehetőség:
https://ohp-20.asp.lgov.hu/adofizetes

Kőszeg, 2020. május 31.

Básthy Béla s.k. Darabos Béla s.k. Bakos László s.k.
Kőszeg város polgármestere Bozsok község polgármestere Velem község polgármestere


Dr. Zalán Gábor s.k.
jegyző