Kőszeg 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére

Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licit útján történő értékesítésére


A Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 248/2006. (XI. 28.) számú határozata értelmében az I/2007. (II. 2.) önkormányzati vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 26. §. (1) bekezdése alapján licitálási eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére.

1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +3694/562-517; +3694/562-529
Kiíró telefaxszáma: +3694/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Pályázat fajtája: nyílt, egy fordulós
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 3344/47, 3344/48 hrsz számú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok licit útján történő legmagasabb áron való értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Megnevezés Terület nagysága m/2
Kőszeg 3344/47 beépítetlen terület 1166
Kőszeg 3344/48 beépítetlen terület 1508


3.b.) Műszaki feltétel:

3344/47, 3344/48 hrsz mindkét közmű nélküli telek kisvárosias (LK-A2) lakóövezetbe tartozik, ahol a beépítési mód a következő:

-Az övezetben az épületeket szabadonálló módon kell elhelyezni, beépítettsége 30 %,
akialakítható minimális telekterület 900 m2, maximális építménymagasság 10,5 méter.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

- A licit a területre megállapított minimum 5.000,- Ft + áfa/m2 induló árral történik

- Minden egyes tételre külön kell jelentkezni és az árverési előleget befizetni

- A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosítékhoz van kötve. A licitálónak az ingatlan nettó értékének 10 %-át kell befizetnie az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú bankszámlájára 2007. április 16-ig.

- A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.

- A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

- A licit nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.

- A licit nyertese a versenyeztetést követő 8 napon belül köteles a vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06910000 számú számlájára.

- A licit nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 8 napon belül, a teljes vételár egy összegben történő befizetésével egyidejűleg meg kell kötni.


4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára


Hrsz. Megnevezés Terület(m2) Bruttó
kikiáltási ár
Kőszeg 3344/47 beépítetlen 1166 6.996.000,-
Kőszeg 3344/48 beépítetlen 1508 9.048.000,-


4.b.) A licit nyertesével a versenyeztetést követő 8 napon belül szerződést köt, a teljes vételár megfizetése mellett.

4.c.) A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

4.d.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.


5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) Pályázat helye és ideje
A pályázat meghirdetésének ideje: 2007. március 26.
Ajánlatok benyújtásának határideje: 2007. április 17. 10.00 óra
Ajánlat benyújtásának helye:
Kőszeg Város Polgármesteri Hivatal, Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály(Kőszeg, Jurisics tér 8.)

Licit lefolytatásának ideje: 2007. április 19. 10.00 óra
Licit lefolytatásának helye: Kőszeg Város Polgármesteri hivatala 137.tárgyaló


5.b.) Jelentkezés feltételei

- Személyazonosság igazolása. Az ajánlatot az ajánlattevőnek név/cég megjelölésével, személyi (nyilvántartási) adataival és aláírásával ellátva kell benyújtani.

- Az ajánlattevő köteles igazolni ajánlatában, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Igazolás bemutatása arról, hogy a licitáló az előleget a meghatározott időpontig átutalta.


6.) További információk az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Településüzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között

További oldalak


Pályázati felhívás
Pályázat
Kőszeg 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Külterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
2205/A/2 hrsz. Kőszeg, Kossuth Lajos u. 13. fszt 2. szám alatti társasházi lakás
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy utca 5. vendéglakás
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy u. 5. vendéglakások II. forduló
Pályázati Hirdetmény - Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére. Kelcz-Adelffy utca 5.
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület - II. forduló
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I/3. szám alatti lakás,Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. fszt 2. szám alatti lakás
Páyázati hirdetmény - Dózsa_Kelcz lakások
Pályázati hirdetmény - 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület
Pályázati hirdetmény - Rákóczi u. 79.
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 40.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 79. II. forduló
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Telkek Gábor Áron 2975_120, 2975_121
Jurisics tér 14. III
Rákóczi 79.
Velemi 15_A I_4
Velemi 15 A I 4.
Rákóczi 79.
Gábor Áron utcai telkek 2975/120
Rákóczi 79.
Hirdetmény - Gábor Áron 2975_120.
Rákóczi 1.
Rohonci 46.
Pék utca 19.
2975-120. - Gábor Áron-Forintos Mátyás
Sigray 1.
Rákóczi 13.
Rákóczi F. utca 13.
Űrhajósok utca 19/D
Rákóczi Ferenc utca 13.
Árpád tér 13.