Pályázati Hirdetmény

Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező lakásingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére

A pályázat célja Kőszeg, 3378/8/A/21 (Űrhajósok 19/E. III/7.) és a 3425/2/A/6 (Rákóczi F. u. 10. I/3.) hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatalának Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztálya a Képviselő-testület 311/2008. (XII. 18.) és 312/2008. (XII. 18.) sz. határozata értelmében, valamint az I/2007. (II. 2.) vagyonrendelete és ennek mellékletét képező versenyeztetési szabályzata alapján nyilvános licitálásos eljárást hirdet az önkormányzat tulajdonát képező alábbi lakás ingatlanok értékesítésére.


1.) Kiíró adatai:

Kiíró megnevezése: Kőszeg Város Önkormányzata
Kiíró címe: 9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.
Kiíró telefonszáma: +36 94/562-517; +36 94/562-529
Kiíró telefaxszáma: +36 94/562-535


2.) Az eljárás célja és fajtája:

2.a.) Versenyeztetés fajtája: licitálásos eljárás
2.b.) A pályázat célja Kőszeg, 3378/8/A/21 (Űrhajósok 19/E. III/7.) és a 3425/2/A/6 (Rákóczi F. u. 10. I/3.) hrsz-ú, 1/1 részben Kőszeg Város Önkormányzatának tulajdonát képező tehermentes ingatlanok legmagasabb áron történő értékesítése.


3.) Pályázat tárgya és ennek műszaki, jogi feltételei:

3.a.) Tárgy:

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2 Megjegyzés
Kőszeg 3378/8/A/21 Kőszeg, Űrhajósok u. 19/E. III/7. lakás 71 -
Kőszeg 3425/2/A/6 Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. I/3. lakás 62 Műemlék


3.b.) Műszaki feltétel:

Kőszeg, Űrhajósok u. 19/E. III/7.

­ 3378/8/A/21 hrsz. Kőszeg, Űrhajósok u. 19/E. III. emelet 7. szám alatti társasházi lakás, alapterülete 71 m2, helyiségek: előszoba 7,70 m2, szoba 13,00 m2, szoba 17,90 m2, szoba 17,70 m2, konyha 8,80 m2, fürdőszoba 2,60 m2, WC 0,90 m2, loggia 2,30 m2
­ Fűtése és melegvízellátása távhő. Vízellátás vezetékes hálózatról biztosított. Csatorna: Közüzemi csatornahálózathoz csatlakozik. Villany: Önálló mérőórával ellátott, elavult korszerűtlen rendszer.

Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. I/3.

­ 3425/2/A/6 hrsz. Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. I. emelet 3. szám alatti társasházi lakás, alapterülete 62 m2, helyiségek: szoba 30,24 m2, szoba 15,38 m2, konyha 13,82 m2, WC 2,00 m2.
­ A lakás önálló fürdővel nem rendelkezik, a fürdési lehetőség a konyhából leválasztott térben, az udvarra néző ablak mellett elhelyezett kád biztosítja. WC a lépcsőházból nyílik.
­ A konyhában fűtési lehetőség nincs, a szobákban cserépkályha fűtés található.

3.c.) Jogi feltétel:

- Az ingatlanok per-, teher- és igénymentesek.

- Az eljárás nyertese az az ajánlattevő lesz, aki a pályázati feltételeknek megfelel és a legmagasabb összegű ellenszolgáltatás megfizetésére tesz ajánlatot.

- A pályázat nyertesével az adásvételi szerződést a versenyeztetést követő 15 napon belül meg kell kötni, a teljes vételárat a szerződés megkötését követő 15 napon belül kell megfizetni.

- A kiíró csak a pályázat nyertesével – vagy visszalépése esetén a második legmagasabb összegű ajánlatot tevő személlyel köt szerződést.

- Ajánlati kötöttség: az ajánlatok elbírálásától számított 60. nap.

- A liciteljáráson való részvétel feltétele: ajánlat benyújtása, amelynek tartalmaznia kell a vagyonrendelet versenyeztetési szabályzatának 27.§ (1) bekezdése értelmében az ajánlattevő neve/cég megjelölését, személyi (nyilvántartási) adatait és aláírását, valamint a 27. § (2) alapján az ajánlattevő nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeknek megfelel.

- Lakás pályáztatás útján történő értékesítése esetén az a személy nyújthat be ajánlatot, aki nem rendelkezik lakóingatlan egészére vagy egy részére vonatkozó tulajdonjoggal, vagy haszonélvezeti joggal.

- Ajánlati biztosíték:

 Minden egyes tételre külön kell jelentkezni és az árverési előleget megfizetni.
 A licit eljáráson való részvétel feltétele pályázati biztosíték megfizetése, amely az ingatlan induló vételárának 5 %-át jelenti. Ezt kell befizetni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú bankszámlájára a licitálás napját megelőző napig. A befizetésről szóló igazolás bemutatása a licitáláson való részvétel feltétele.
 A foglaló a licit nyertesének a vételárba beszámításra kerül (szerződést biztosító mellékkötelezettséggé alakul át) a többi licitáló részére a tárgyalást követően a pénz visszautalásra kerül az általa megadott bankszámlaszámra 5 munkanapon belül.

4.) Az ellenszolgáltatással kapcsolatos kikötések és feltételek:

4.a.) A pályáztatás tárgyát képező ingatlanok megállapított legalacsonyabb ára

Település Hrsz. Cím Megnevezés Terület nagysága m/2 Kikiáltási ár (Ft)
Kőszeg 3378/8/A/21 Kőszeg, Űrhajósok u. 19/E. III/7. lakás 71 6.248.000,- Ft
Kőszeg 3425/2/A/6 Kőszeg, Rákóczi F. u. 10. I/3. lakás 62 5.505.024,- Ft

4.b.) A licit nyertese a szerződés megkötését követő 15 napon belül köteles a teljes vételárat átutalni az önkormányzat OTP 11747051-15420909-06080000 számú számlájára.

4.c.) Az ingatlan szerzéssel kapcsolatos vagyonátruházási illeték a vevőt terheli.


5.) Teljesítés helye, legkésőbbi határideje:

5.a.) A licitálás helye és ideje
A pályázati hirdetmény meghirdetésének ideje: 2009. január 9.
A licitálás ideje: 2009. február 3 9:00
A licitálás helye: Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala,
Kőszeg, Jurisics tér 8., 137. sz. tárgyaló
Ajánlatok benyújtásának ideje: 2009. február 2. 10. óráig.
Ajánlatok elbírálásának határideje: a licitálás napja.

6.) További információ az alábbi címen és időben kérhető:

Kőszeg Város Polgármesteri Hivatala, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Kőszeg, Jurisics tér 8.
Telefon: +3694/562-517, +3694/562-529
Fax.: +3694/562-535
Hétfőtől csütörtökig: 8.00- 16.00 óra között, pénteken 8.00-12.00 óra között

További oldalak


Pályázati felhívás
Pályázat
Kőszeg 3344/47 és a 3344/48 hrsz-ú ingatlanok értékesítésére
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Belterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Külterületi ingatlanok licit útján történő értékesítése
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
2205/A/2 hrsz. Kőszeg, Kossuth Lajos u. 13. fszt 2. szám alatti társasházi lakás
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy utca 5. vendéglakás
Pályázati hirdetmény - Kelcz-Adelffy u. 5. vendéglakások II. forduló
Pályázati Hirdetmény - Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlanok licitálásos eljárás útján történő értékesítésére. Kelcz-Adelffy utca 5.
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület - II. forduló
Pályázati hirdetmény - Kőszeg, Kelcz-Adelffy u. 5. I/3. szám alatti lakás,Kőszeg, Dózsa Gy. u. 21. fszt 2. szám alatti lakás
Páyázati hirdetmény - Dózsa_Kelcz lakások
Pályázati hirdetmény - 2903/9 hrsz-ú beépítetlen terület
Pályázati hirdetmény - Rákóczi u. 79.
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 40.
Pályázati hirdetmény - Rákóczi 79. II. forduló
Pályázati hirdetmény - Jurisics tér 14.
Pályázati hirdetmény - Telkek Gábor Áron 2975_120, 2975_121
Jurisics tér 14. III
Rákóczi 79.
Velemi 15_A I_4
Velemi 15 A I 4.
Rákóczi 79.
Gábor Áron utcai telkek 2975/120
Rákóczi 79.
Hirdetmény - Gábor Áron 2975_120.
Rákóczi 1.
Rohonci 46.
Pék utca 19.
2975-120. - Gábor Áron-Forintos Mátyás
Sigray 1.
Rákóczi 13.
Rákóczi F. utca 13.
Űrhajósok utca 19/D
Rákóczi Ferenc utca 13.
Árpád tér 13.