Óvodai beiratkozás

Kőszeg Város és Térsége Társulása
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8.ÉRTESÍTÉS


Értesítjük a három éves és három évesnél idősebb (2012. szeptember 01. előtt született) gyermekek szüleit, hogy a 2015/2016-os nevelési évre – 2015. 09.01-től 2016. 08.31-ig, a Kőszeg Város és Térsége Társulása által fenntartott óvodákban a beiratkozás időpontja:

2015. április 28. (kedd) és április 29. (szerda)
8.00-16.00 óra.

Az óvodai beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt, a TAJ kártyát, továbbá a szülő személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

A felvételről az óvoda vezetője dönt 2015. május 29-ig, a felvételi kérelemnek helyt adó döntésről írásban, a kérelem elutasítására vonatkozó döntéséről határozati formában.

A szülő az óvodai nevelésben történő részvételre jogszabály alapján kötelezett gyermekét fentiek szerinti időpontban köteles beíratni.
„ A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.” (2011. évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdés)

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a fentiek be nem tartása szabálysértésnek minősül.
A jegyző azonban a szülő kérésére, az óvodavezető és a védőnő egyetértésével a gyermek jogos érdekét figyelembe véve, felmentést adhat a kötelező óvodai részvétel alól, ha ezt a gyermek családi körülményei is indokolják.

A napi négy órában óvodai nevelésre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermek az óvodai kötelezettségét külföldön teljesíti, vagy a jövőben külföldön fogja teljesíteni, köteles erről a beiratkozás idejének utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban értesíteni a gyermek lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.

Kőszeg Város és Térsége Társulása óvodái:
Központi Művészeti Óvoda és Bölcsőde (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, ill. enyhe fokban hallássérült gyermekek óvodai ellátása szakértői véleményben foglaltak szerint. Német nemzetiségi óvodai nevelést is folytató óvoda.)
9730 Kőszeg Várkör u. 42.
Nyitva tartás: 5,30-16,30-óráig.

Felvételi körzete:
Ady E. u., Arborétum u., Bechtold I. u., Bem J. u., Bersek J. u., Chernel u., Ciklámen tér, Csőszház u., Diófa u., Felsőerdő u., Fenyő u., Festetich Gy. u., Forrás u., Fő tér, Freh A. u., Gesztenyefa u., Gyöngyös u., Győry J., Hadik A. u., Hegyalja u., Hermina u., Hunyadi J. u., Jurisics tér, Kankalin u., Károly R. tér, Kelcz Adelffy u., Kereszt út, Királyvölgyi u., Kiss J. u., Kórház u., Kossuth L. u., Köböl u., Liszt F. u., Mélyút u., Mohás u., Munkácsy M. u., Napsugár u., Ó-ház u., Panoráma u., Park u., Pék u., Postásrét u., Rajnis J. u., Rákóczi F. u., (a templomtól a Munkácsy M. u. kereszteződésig), Schneller I. u., Szabóhegyi u., Szabóhegy-meszes völgy, Szeder u., Szelestey u., Szent Anna u., Szent György u., Szent Imre u., Szőlőskert u., Szűk u., Táblaház u., Táncsics M. u., Temető u., Tölgyes út, Vaihingen u., Várkör, Városház u., Zrínyi M. u.

Központi Művészeti Óvoda Felsővárosi Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9730 Kőszeg Bajcsy-Zsilinszky E. u. 25.
Nyitva tartás: 5,30-16,30-óráig.
Felvételi körzete:
Auguszt J. u., Árpád tér, Bajcsy- Zsilinszky E. u., Bertalan E. u., Bezerédy I. u., Borostyánkő u., Borsmonostori u., Dózsa György u., Erdő u., Felső krt., Herman O. u., Határ út, Kálvária u., Kethelyi u., Lehman G. u., Lékai út (határ felé eső része a Strand sétánytól), Malomárok u., Mecséry F. u., Meskó u., Munkás u., Ólmodi u., Puskapor u., Rőti völgy u., Strand sétány, Sziget u., Tanítóképző u., Vámház u.,

Központi Művészeti Óvoda Horvátzsidányi Tagóvodája (Óvodai nevelés ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. Német, horvát nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.)
9733 Horvátzsidány Csepregi u. 4.
Nyitva tartás: 7,00-16,30-óráig.
Felvételi körzete:
Horvátzsidány, Kiszsidány, Ólmod közigazgatási terület

Központi Művészeti Óvoda Peresznyei Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. Horvát nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.)
9734 Peresznye Hunyadi u. 1.
Nyitva tartás: 7,00-16,30-óráig.
Felvételi körzete:
Peresznye közigazgatási terület


Újvárosi Óvoda (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek, ill. enyhe fokban látássérült gyermekek óvodai ellátása szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9730 Kőszeg Deák Ferenc u. 2.
Nyitva tartás: 5,30-16,30-óráig

Felvételi körzete:
Alsó krt., Dr. Ambró Gy. u., Bercsényi M. u., Berkenye utca, Cáki u., Csepregi u., Deák F. u., Faludi F. u., Fehér sáfrány u., Forintos M. u., Gábor Á. u., Gyöp u., Írottkő u., Károlyi M. u., Kárpáti Sándor u., Kökény utca, Kövecses dűlő, Lékai út (az Alső körúttól a Strand sétányig), Lóránt Gy. u., Petőfi tér., Posztó u., Posztógyár u., Rákóczi F. u. (a vasútállomástól a Munkácsy u. elejéig), Rohonci u., Rómer F. u., Sánc u., Sáncárok u., Sigray J. u., Szent Lénárd u., Szombathelyi u., Tamás köz, Téglás köz, Tüskevár u., Űrhajósok u., Velemi u., Vízmű u., Waisbecker J. u.

Újvárosi Óvoda Kőszegfalvi Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. Német nemzetiségi óvodai nevelést folytató óvoda.)
9730 Kőszeg, Kőszegfalvi u. 50.
Nyitva tartás: 6,30-16,30-óráig.
Felvételi körzete:
Erdészház u., Kőszegfalvi u., Vadvirág u., Vasút u.Újvárosi Óvoda Velemi Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9726 Velem Rákóczi u. 6.
Nyitva tartás: 6,30-16,30-óráig
Felvételi körzete:
Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek közigazgatási területe

Újvárosi Óvoda Bozsoki Tagóvodája (Óvodai nevelés, ellátás, integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai ellátása, szakértői véleményben foglaltak szerint. )
9727 Bozsok Rákóczi u. 85.
Nyitva tartás: 6,30-16,30-óráig
Felvételi körzete:
Bozsok, Cák, Kőszegdoroszló, Kőszegszerdahely, Velem községek közigazgatási területe

Kőszeg, 2015. március 25.

Huber László s.k. Társulási Tanács Elnöke

További oldalak


A Vöröskereszt használatával kapcsolatos visszaélések
Kőszeg digitális alaptérképének forgalomba helyezése
Egyéni választókerületek és szavazókörök felülvizsgálata
Reprezentatív szakszervezetek listája
Kőszeg Város rendezési tervei 2009 - véleményezésre
Műemléki felügyelő - konzultációs napok
Pályázati Hirdetmény
Hirdetmény GV-BOX Kft kereskedelmi ügyében
Kéményseprői munkálatok
Műemléki felügyelő
Gallyazási munkálatok
Kéményseprés
Pályázati hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
TESCO - levegőtisztaság-védelmi eljárás megindítása
Pályázati hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Csatornázási munkálatok
Ebösszeírás
2012. évi épitéshatósági ellenőrzési terv
Ellenőrzési ütemterv adó 2012
Osztatlan közös földtulajdonok rendezése
Jelentés - autóbusszal történő személyszállításról
Álláshirdetés
Pályázati hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Pályázati hirdetmény
Gázszünet
Pályázati Hirdetmény
Pályázati Hirdetmény
Eboltás 2012
Diófa kártevő elleni védekezés
Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan licitálásos eljárás útján történő értékesítésére
Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan licitálásos eljárás útján történő értékesítésére
Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan licitálásos eljárás útján történő értékesítésére
Kőszeg Város Önkormányzata tulajdonát képező ingatlan licitálásos eljárás útján történő értékesítésére
Kőszeg, Kálvária utca 24., 4295/1 hrsz. lakóépület és támfal építésének használatbavételi engedély kérelem felfüggesztésének megszüntetése
Kása Istvánné Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 13/2., 1902/A/2 hrsz. Műemlék lakóépületen homlokzati nyílászárók cseréjének építési engedélye
Kása Istvánné Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 13/2., 1902/A/2 hrsz. Műemlék lakóépületen homlokzati nyílászárók cseréjének építési engedélye
Kása Istvánné Kőszeg, Kelcz-Adelffy utca 13/2., 1902/A/2 hrsz. Műemlék lakóépületen homlokzati nyílászárók cseréjének építési engedélye
Általános iskolai körzethatárok
Országos digitális átállás
Belterületi parlagfű-mentesítés és internetes Parlagfű Bejelentő Rendszer létrehozása
Reifen Neagu & Geno Kft. ismeretlen cím részére
Kőszeg - választási körzetek listája
Bercsényi M. utca többlakásos lakóépületek használatbavételi engedélye
Riana-tech Kft. által a Kőszeg, Rajnis u. 10. szám alatti vendéglátó egység zajkibocsátási határérték megállapítása
Károlyi Mihály utca átnevezése
Kőszeg, Kökény utca elnevezése
Kőszeg, Rajnis u. 10. szám alatti vendéglátó egységre vonatkozó zajkibocsátási határérték megállapítása
Eboltás 2013
Örökségvédelmi Szolgáltatási Pont Kőszegen
Kőszeg - új közterület elnevezésének ügye
E-építési napló bevezetése
Külhoni magyarok - választási névjegyzékbe történő regisztráció
Zenone Sara és Sini Marco
Településkép védelméről szóló 29/2013. (IX. 27.) sz. önkormányzati rendelet bevezetése
Pályázati Hirdetmény
Tájékoztatás a kőszegi hulladékhasznosítási (komposztáló) tevékenység bővítéséről
Kéményseprő közszolgáltató átmeneti kjelölés
Választási körzethatárok (szavazókörök) - Kőszeg
Megválasztható képviselők számának közzététele
Településrendezési terv - véleményezési szakasz határidők
Pályázati hirdetmény
Kérelem-minták - Országgyűlési választások 2014
Szabadtéri tüzek megelőzése
Óvodai beíratások időpontja
Pályázati hirdetmény
Kőszegi Gránit Bt. légszennyező zajforrás működtetése
Véleményezési dokumentáció
Nemzetiségi szavazőkörök kialakítása
Kéményseprés Kőszegen
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA
Sz-Fémker Kft (9730 Kőszeg, Pogányi út 4. sz. alatti telephelyen tervezett hulladékgyűjtő engedélyezés
Kőszegi Városüzemeltető Kft egységes környezethasználat engedélyezési eljárás hirdetményi közzététele
Kőszegi Ruhaipari Zrt levegőtisztaság-védelmi engedély hat. hirdetményi közzététele
Eboltás 2014.
Üzletek éjszakai nyitva tartási rendje megváltozott
Sz-Fémker Kft 9730 Kőszeg, Pogányi út 4. 2917/11 hrsz. alatti telephelyen folytatott fémhulladék gyűjtési, előkezelési és kereskedelmi tevékenység folytatásának előzetes vizsgálati eljárása
Kőszegi Városüzemeltető Kft. egységes környezethasználati engedélye
Zajkibocsátási határérték betartásának ellenőrzése – eljárás panaszbejelentés alapján
Kőszeg település
Kőszeg Város új rendezési terve - hatályosulás
Elővásárlási és előhaszonbérleti joggal kapcsolatos hirdetmények
Herman Ottó szikla földtani alapszelvény természetvédelmi kezelési tervének véleményezése
Wienerberger Zrt Kőszeg, Csepregi út 62. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedély ügye
Sz-Fémker Kft. hulladékgazdálkodási tevékenységének bővítése
MAL Zrt. „f.a.”, Ajkai X. számú vörösiszap kazetta gátszakadásának következtében keletkezett diffúz szennyezés tényfeltárása
Gyöngyös-patak vízszállító képességének helyreállítása
Településrendezési eszközök módosítása tárgyalásos eljárással
Wienerberger Zrt Kőszeg, Csepregi út 62. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedélye
HIRDETMÉNY - ITS előzetes tájékoztatási szakasz megindítása
Üzletek vasárnapi zárva tartása
Tájékoztatás szociális ellátásokat érintő változásokról
Bírósági ülnökök választása
Szabadtéri tűzgyújtás új szabályai
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek Módosítása - TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS
Wienerberger Zrt Kőszeg, Csepregi út 62. szám alatti telephelyének egységes környezethasználati engedély ügye - határozat kiegészítés
Óvodai beiratkozás
Településrendezési tervek - I. sz. módosítása
Birtokvédelem - tájékoztató
Aratás tűzvédelmi szabályai
Településrendezési tervek - I. sz. módosítása - záróvélemény
Álláshirdetés
Álláshirdetés
Hőségriasztás meghosszabítása
Kőszeg Város Önkormányzata jogalkotása - jogszabályi keretek
Eboltás 2015.
Új közterületi elnevezések - Forintos Mátyás utca és Sörgyár utca
KSH lakossági adatgyűjtés - 2016. év
Kőszeg, Táncsics M. u. 18. szám alatti helyhez kötött légszennyező pontforrás működésének működési engedélye
Rátka – patak Földtulajdonosi Közösség összehívta földtulajdonosi közgyűlését
Kőszeg, Gyöngyös-patak vízszállító képességének helyreállítására – előzetes vizsgálati eljárás
18-150150-503 kódszámú vadászterületre vonatkozó ajánlás - határozat és térkép
18-150860-503 kódszámú vadászterületre vonatkozó ajánlás - határozat és térkép
Egyenlő bánásmód hatóság - ügyfélfogadás
Az_alapveto_jogok_biztosanak_felhívása_Vas_megye_polgaraihoz
Felszólítás - Tamás-árok meder- és part állagának megóvása
GALVANO - TECH Kft Kszg, Alsó krt 22c - telephely technológiai bővítésének előzetes vizsg-i elj-a - hirdetményi közzététel
Vadászterület határának megállapítása vadgazdálkodási ütemtervi időszak lejártára tekintettel
Uj_közterületi_elnevezes_Kastelykert_ut
Sztrájk
18-150860-503 kódszámú vadászterület határának megállapítása - hírdetményi közzététel
18-150150-503 kódszámú vadászterület határának megállapítása - hírdetményi közzététel.
Zaj elleni védelem
Hirdetmény - ügyfélfogadás 2016 július 29-én pénteken 11 órától
Építésügyi álláshirdetés
Kromberg és Schubert Kft Kszg., Cáki út 5. alatti telephelyhez kötött légszenny. pontforrás működtetésének működési engedély ügye - honlap link hivatkozás
Kromberg és Schubert Kft Kszg., Cáki út 5. alatti telephelyhez kötött légszenny. pontforrás működtetésének működési engedély ügye - hat - honlap link hivatkozás
Uj kozterulet elnevezes - Jozsef Forrás utca
KÖZLEMÉNY A FELNŐTT HÁZIORVOSI ELLÁTÁS VÁTOZÁSÁRÓL
Pályázati Hirdetmény - Kőszeg, 2903/9
Egyenlő bánásmód hatóság - ügyfélfogadás
Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek IV. számú módosítása EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁS
Pályázat : Pénzügyi és gazdasági osztályvezető
Pályázati felhívás: Turisztikai munkatárs
Pályázati felhívás: Turisztikai Desztináció Menedzser munkakör
Doroszlói réteg helyreállítása Kőszeghegyalján
Kötelezés balesetveszélyes állapot megszüntetésére - 9730 Kőszeg, Kiss János u. 32., 2135 hrsz.
Hirdetmény - Raaba Energy Kft által Kőszeg belterületén lévő ingatlanokra tervzett naperőmű előzetes vizsgálatának megindítása
Hirdetmény - Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezése
Hirdetmény - Raaba Energy Kft által Kőszeg belterületén lévő ingatlanokra tervzett naperőmű előzetes vizsgálati eljárás - határozat - honlap link hivatkozás
Hirdetmény - 2017. február 1. Kőszeg Város Településrendezési Eszközeinek IV. számú módosításának VÉLEMÉNYEZÉSI SZAKASZÁNAK LEZÁRÁSA
Doroszlói rétek helyreállítása Kőszeghegyalján - előzetes vizsgálati eljárás - HATÁROZAT honlapra
Elektronikus hírdetmény véleményezési szakasz lezárása
Kőszeg, Dr. Ambró Gyula utca csapadék- és talajvíz elvezetését biztosító vízilétesítmények vízjogi üzemeltetési engedélyezése – vízjogi üzemeltetési engedély közzététele
Kőszeg 1249-1 hrsz hirdetmény építési engedély
Malom utca
87-s számú főút Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva) közti szakasz rekonstrukciójának közigazgatási eljárása
Településképi Arculati Kézikönyv készítéséhez kapcsolódó partnerségi egyeztetés lefolytatása, valamint meghívó lakossági fórum megtartására
Vágányzári hirdetmények
HIRDETMÉNY - A VAS MEGYEI KÉMÉNYSEPRŐ ÉS TÜZELÉSTECHNIKAI KFT. KŐSZEG (településen)
Előterjesztés - 2017.10.18.
Hirdetmény - Natura 2000 jogi jelleg Földhivatali bejegyzése
Hirdetmény - 87-s számú főút Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva) közti szakasz rekonstrukciójának közigazgatási eljárása
87-s számú főút Kőszeg – Rattersdorf (Rőtfalva) közti szakasz rekonstrukciójának közigazgatási eljárása
Kőszeg Meszes-völgyi erdészeti feltáró út létesítése-környezeti hatásvizsgálati eljárás megindításának hirdetményi közzététele
Pályázati hirdetmény - Szociálisan hátrányos helyzetű háztartások tüzifaosztására
VASIVÍZ ZRt. KÖTBÉRMENTESSÉGI AKCIÓT
Hirdetmény_Kőszeg_1249-1_hrsz_építési_engedély_jogutodlásának_tudomásulvételéről
KŐSZEG - Rendezési terv hirdetmény
Közlemény-általános iskolai beiratkozás-2018-2019.tanév
MEGHÍVÓ Kőszeg TAB ülésére
KSH Statisztikai adatgyűjtésről szóló tájékoztatója
Megkeresés az Idős hozzátartozót gondozó családtagok megterheltsége című online kérdőív kitöltésére
Felhívás rendkívüli hőség idején elrendelt vörös kóddal kapcsolatban
Pályázati kiírás-Bezerédy I u 3 2_32_
Áramszünet
Szunyoggyérítés
Országos Mentőszolgálat - Toborzás
Egyenlő bánásmód hatóság - ügyfélfogadás
Rezsicsökkentés
Címlista kezelés
Eboltás 2018.
Vágányzári hirdetmény 2018.10.06.10.07. 18-as vonal