P Á L Y Á Z A T - építéshatósági referens

KŐSZEGI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
J E G Y Z Ő J E
9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.: 58.


K/6907-1/2019. szám


P Á L Y Á Z A T


A Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzője
pályázatot hirdet építéshatósági referens munkakörre.


Az állás határozatlan időre szól és a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A jelentkezés feltétele: magyar állampolgárság, büntetlen előélet, felsőfokú végzettség:
az építésfelügyeleti ellenőrzési tevékenységet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági ügyek döntésre való szakmai előkészítését, a döntés meghozatalát, végrehajtását ellátó köztisztviselő és kormánytisztviselő képesítési követelménye:
egyetemi szintű építészmérnöki vagy építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) szakképzettség, főiskolai szintű magasépítő üzemmérnöki, építészmérnöki, építőmérnöki (magasépítő területen szerkezetépítő szakirány) vagy városgazdasági üzemmérnöki (ezzel egyenértékű településmérnöki) szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség, vagy
alapképzésben szerzett építész, épületszerkezeti konstruktőr vagy magasépítési szakirányán szerzett szakképzettség, mesterfokozatú képzésben szerzett tervező építészmérnöki, szerkezettervező építészmérnöki szakképzettség, osztatlan képzésben szerzett építész szakképzettség vagy ezekkel egyenértékűnek elismert szakképzettség. (megtalálható a 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 15. a) aa) ab) pontjában).
Előnyt jelent a szakmai gyakorlat és ezen belül a közigazgatási gyakorlati idő, közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és építésügyi vizsga megléte.
A pályázathoz csatolni kell a 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletben alapján készített önéletrajzot, az oklevél és bizonyítvány másolatát, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt. Benyújtási határidő: 2019. június 13.

A jelentkezéseket dr. Zalán Gábor jegyző nevére, Kőszegi Közös Önkormányzati Hivatal címére (9730 Kőszeg, Jurisics tér 8., Pf.: 58.), e-mail: jegyzo@koszeg.hu kell beküldeni.


Kőszeg, 2019. május 22.Dr. Zalán Gábor s. k.