2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
8. napirendi pont:
Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április …-i ülésének
….. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével megbízott Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. jelezte, hogy az alábbi lakás megüresedett:

• Rákóczi F. u. 95. I. (84 m2 félkomfortos, 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba, 1 WC, 1 kamra)

Tekintettel arra, hogy a I/2007. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet 15. §.-a rendelkezik arról, hogy az illetékes bizottságok véleményezését követően dönt a képviselő-testület a megüresedő lakások további sorsáról, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett anyagot megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2007. április 2.

A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s. k.
osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT
"A" változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg, Rákóczi F. u. 95. I. önkormányzati lakás vagyonrendelet szerinti értékesítését elrendeli.


HATÁROZATI JAVASLAT
"B" változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Rákóczi F. u. 95. I. önkormányzati lakás bérbeadásával kapcsolatban megbízza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot a 26/2004. (X. 1.) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint bérleti pályázat kiírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: folyamatos