2007. Április 11., Szerda, 10:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A temetőkről és a temetkezésekről szóló önkormányzati rendelet módosítása
2. - Az üzletek éjszakai nyitva tartásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
3. - A 2006. évi költségvetési rendelet módosítása
4. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás)
5. - A többcélú kistérségi társulás fenntartásába átadott közoktatási intézmények 2006. évi előirányzat túllépésének felülvizsgálata
6. - Egyes költségvetési rendeletek hatályon kívül helyezése
7. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
8. - A Kőszegi Önkéntes Tűzoltósággal kötendő feladat átvállalási megállapodás
9. - Közlekedési jelzőtáblák kihelyezésére javaslat
10. - A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása
11. - A Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
12. - Éves közbeszerzési terv jóváhagyása
13. - Kőszeg város közérdekű hírműsorainak, tudósításainak, helyi érdekeltségű hirdetéseinek elkészítésére és sugárzására egyszerűsített közbeszerzési eljárásra ajánlati felhívás
14. - Idősek Gondozóháza mobilia beszerzés nyílt közbeszerzési eljárás ajánlati felhívása
15. - Kőszeg Város Önkormányzatának banki szolgáltatásra kiírt közbeszerzési eljárás értékelése
17. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
20. - ZÁRT ÜLÉS - Bírósági ülnökök megválasztása
10. napirendi pont:
A Rákóczi F. u. 95. alatti épületben megüresedett bérlakás további hasznosítása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április …-i ülésének
….. napirendi pontjához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok kezelésével megbízott Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Kht. jelezte, hogy az alábbi lakás megüresedett:

• Rákóczi F. u. 95. I. (84 m2 félkomfortos, 2 szoba, 1 konyha, 1 előszoba, 1 WC, 1 kamra)

Tekintettel arra, hogy a I/2007. (II. 2.) sz. önkormányzati rendelet 15. §.-a rendelkezik arról, hogy az illetékes bizottságok véleményezését követően dönt a képviselő-testület a megüresedő lakások további sorsáról, kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztett anyagot megtárgyalni és döntésüket meghozni szíveskedjenek.

Kőszeg, 2007. április 2.

A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s. k.
osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLAT
"A" változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Kőszeg, Rákóczi F. u. 95. I. önkormányzati lakás vagyonrendelet szerinti értékesítését elrendeli.


HATÁROZATI JAVASLAT
"B" változat

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszeg, Rákóczi F. u. 95. I. önkormányzati lakás bérbeadásával kapcsolatban megbízza az Egészségügyi és Szociális Bizottságot a 26/2004. (X. 1.) az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek bérletéről szóló rendelet 3. § (1) bekezdésében foglaltak szerint bérleti pályázat kiírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: folyamatos