2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
2. napirendi pont:
A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április 17-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 39/2007. (II. 27.) számú határozatával elfogadta a Kőszegi Sportegyesülettel kötendő Középtávú Támogatási Megállapodást, mely megállapodás 2. pontja rendelkezik az Egyesülettel kötendő külön ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés elkészítéséről, amely elfogadását követően a Megállapodás szerves részét képezi majd.
A szerződés-tervezetet Dr. Bakács Nóra jogtanácsos az Egyesület képviselőjével egyeztetve, az önkormányzat 2007. februárjában elfogadott vagyonrendeletének előírásait figyelembe véve készíttette el.
Az ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés ily módon pontosan meghatározza mindkét fél jogait, valamint kötelezettségeit az önkormányzati tulajdonban lévő, de az Egyesületnek ingyenes használatra átadott ingatlanokra vonatkozóan.
A szerződés a tervezet szerint a Középtávú Támogatási Megállapodással megegyező időtartamra 2010. december 31-ig kerülne megkötésre.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a szerződés elfogadására!

Kőszeg, 2007. március 29.


A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
szervezési ügyintézőHATÁROZATI JAVASLAT


Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesülettel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződést a mellékletben szereplő tartalommal jóváhagyja, s egyben felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: azonnal.