2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
5. napirendi pont:
A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április …-i ülésének
….. napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

2006. évben csereszerződés útján az önkormányzat tulajdonába került a Kőszeg, Velemi u. 36/A III em. 11. sz. alatti 54 m2 területű lakás.
A 15/2007. (I. 30.) sz. határozat értelmében a képviselő-testület a vagyonrendelet szerint értékesítésre jelölte ki az ingatlant, azonban már a március havi bizottsági ülésen felmerült, hogy az értékesítésre való kiírást szüneteltetni kell. A szüneteltetés oka, hogy a jelenleg kiürítés alatt álló Gyöngyös u. 2. sz. alatti fiúkollégiumban található szolgálati lakásban lakók elhelyezését biztosítania kell az önkormányzatnak. Így merült fel többek között a Velemi úti lakás ilyen formában történő hasznosítása. A kollégiumban lakó gondnok a felajánlott lakótelepi ingatlant nem fogadta el, azonban jelenleg a gimnáziumi lektor által használt Várkör 58 sz. alatti lakás megfelelne neki, mindemellett a gimnázium a Velemi utcai lakást elfogadta.

Tekintettel arra, hogy az önkormányzat köteles megoldani a kollégiumi szolgálati lakásban élők elhelyezését, így szükség van a korábban hozott határozat visszavonására.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és állásfoglalását kialakítani szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. április 2.

A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s.k.
osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Velemi u. 36/A III/11. sz. alatti ingatlant szolgálati lakásként kívánja hasznosítani, ezért a 15/2007. (I. 30.) sz. határozatát visszavonja.

Felelős: Huber László polgármester
Hiv. felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: Folyamatos