2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
6. napirendi pont:
Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési,
Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága
2007. április …-i ülésének
….. napirendi pontjához

Tisztelt Bizottság!

Tangl Ferenc Kőszeg, Erdészház u. 19. sz. alatti lakos azzal a kérelemmel fordult a Tisztelt Bizottság felé, hogy az általa bérelt Kőszeg 112. hrsz. alatt található 1761 m2 beépítetlen terület megnevezésű ingatlant megvásárolhassa.
A 112 hrsz. ingatlant jelenleg a tulajdonában lévő 090/1 hrsz-ú ingatlanról közelíti meg, de a jövőben meg kívánja vásárolni az önkormányzati ingatlan szomszédságában lévő 113. hrsz. ingatlant is, amely következtében telekalakítással egyesítené a 3 ingatlant.
Az értékbecslő által a területre megállapított forgalmi érték 704.400,- Ft +Áfa.

Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a leírtak alapján hozza meg döntését az értékesítésről.

Kőszeg, 2007. március 30.

A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s.k.
osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

1. Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága a Kőszeg, 112 hrsz alatt található 1761 m2 beépítetlen terület megnevezésű ingatlant értékesíti az értékbecslésben szereplő 704.400,- Ft + Áfa vételáron a vagyonrendeletben meghatározottak szerint.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottsága az önkormányzat jogtanácsosa által elkészítendő egyösszegű adásvételi szerződés aláírására a polgármestert felhatalmazza.

Felelős: Huber László polgármester
Hiv. felelős: Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: folyamatos