2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
7. napirendi pont:
Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. április …-i ülésének
….. napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

2006. évben felmerült a Kőszeg 2975/17 hrsz-ú jelenleg közterület megnevezésű 9333 m2 területű Gábor Áron utcai ingatlan építési telekként történő hasznosítása, azonban a telek alatt áthúzódó gázvezetékcső kiváltása miatt várni kellett a gázmű nyilatkozatára.
Az ingatlanon keresztül húzódó D 200-as és D 63-as gázvezetékcső kiváltására az ÉGÁZ-DÉGÁZ Zrt. megadta az ajánlatát 5.629.934,-Ft + Áfa értékben. A kiváltást kizárólag velük lehet elvégeztetni, mivel ők a szolgáltatók. A kiváltás költsége közel egy telek árából finanszírozható.
A terület megosztása után 8 db építési telek alakítható ki a mellékletet képező felosztási helyszínrajzok alapján.
Mivel az ingatlan közterület, így szükség van a terület átminősítésére beépítetlen területté, amelyhez szükséges a vagyonrendelet módosítása.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és állásfoglalását kialakítani szíveskedjen.

Kőszeg, 2007. április 3.

A polgármester nevében:

Bodovics László Jan s.k.
osztályvezetőHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete:

1. elrendeli a Kőszeg 2975/17 hrsz-ú közterület megnevezésű 9333 m2 területű ingatlan egészének átminősítését belterületi beépítetlen terület megnevezésű ingatlanná.
2. hozzájárul a terület építési telekké történő megosztásához a csatolt 1. sz. melléklet alapján.
3. jóváhagyja a 2975/17. hrsz-ú területen átlósan áthúzódó gázvezeték kiváltásának megrendelését a vagyonhasznosítás terhére, amelynek összege 5.629.934,- Ft + Áfa.
4. felhatalmazza a polgármestert a kiváltással kapcsolatos szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester
Hiv. felelős:Bodovics László Jan osztályvezető
Határidő: Azonnal, illetve folyamatos