2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
13. napirendi pont:
Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi Bizottság
2007. április 12-i ülésének ..számú napirendi pontjához.Tisztelt Bizottság!

A Kőszeg Város közvilágításával kapcsolatban az alábbi igények érkeztek be:
A kőszeg, Szabóhegyi út, Mohás út eleje és a Szabóhegyi út Hermina felé eső szakasza, Olmódi u., az Alsó körút 87-es út melleti szakasza Kolonoics autójavító előtt, a Szombathelyi út bevezető szakasza. A korábbiakban meghiúsult Fenyő úti közvilágítás létesítése, valamint a Mohás út teljes hosszának közvilágítás létesítése.. A 87-es út melletti bővítések kandeláberek kiépítésével végezhetők el, meg kell terveztetni. A költségek a Magyar Közút Kht. előírásának figyelembe vételével határozhatók meg. A Fenyő utcai közvilágítás fejlesztést is csak a megtervezés után lehet költségelni.
A Szabóhegy, Mohás út és a Hermina felső része közvilágítás költsége árajánlat szerint bruttó: 1.438.920,-Ft.
Az olmódi út közvilágítására beérkezett árajánlat szerint annak kivitelezési költsége bruttó 282.960,-Ft.
A hosszú nemes dűlő közvilágításának költsége árajánlat szerint bruttó …………..Ft.
A Szabóhegy, Mohás út eleje, a Hermina felső Szabóhegyi út felé eső része, és a hosszú nemes dűlő területén megvalósítandó fejlesztéseknél az ingatlan tulajdonosok ingatlanonként 10.000,-Ft-al hozzájárulnak a beruházás költségeihez. A Mohás úti ingatlan tulajdonosok 5000,-Ft összeget gyűjtöttek össze ingatlanonként. Az olmódi út mellett lakók gyermekeiket féltik egy vadász vagy határőr balesettől.
Kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy az előterjesztést megtárgyalni és elfogadni szíveskedjenek.
.
Kőszeg, 2007. április 05.

Tisztelettel:

Bodovics László Jan
Osztályvezető

HATÁROZATI JAVASLATKőszeg Város Önkormányzata Városfejlesztési, Vagyonügyi és Környezetvédelmi az alábbi határozatot hozza:
1.)A Szabóhegyi út, Mohás út eleje és a Hermina felső részének szabóhegyi út felőli részén a közvilágítás fejlesztést jóváhagyja az árajánlat szerinti 1.438.920,-Ft összegben azzal, hogy az ingatlan tulajdonosokról a 10.000,-Ft. Hozzájárulást be kell szedni.
2.) Az olmódi úti közvilágítás fejlesztést jóváhagyja az árajánlat szerinti 282.960,-Ft összegben azzal, hogy ingatlanonként a 10.000,-Ft hozzájárulást az érintett tulajdonosoktól be kell szedni.
3.) A hosszú nemes dűlő közvilágításának fejlesztését az árajánlat szerinti ……………Ft. Összegben jóváhagyja azzal, hogy ingatlanonként a 10.000,-Ft hozzájárulást az érintett tulajdonosoktól be kell szedni.
4.)Hozzájárul a Felső körút 87-es út melletti, a szombathelyi út bevezető szakaszának, valamint a Fenyő utca közvilágításának megterveztetéséhez.
Felelős: Huber László polgármester
5.) A Mohás út teljes közvilágításának megvalósításának lehetőségére a korábbi határozatok megvalósulása és a pénzügyi lehetőségek függvényében az év második felében kell visszatérni.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali Felelős: Bodovics László Jan osztályvezető.
Határidő: azonnal