2007. Április 11., Szerda, 16:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Városfejlesztési, Idegenforgalmi, Környezetvédelmi és Vagyonügyi Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Kőszeg Város Önkormányzata 2006. évi gazdálkodásának beszámolója (zárszámadás
2. - A KSE-vel kötendő ingatlanhasználati és vagyonkezelési szerződés
3. - Városi tájékoztató táblák elhelyezése
4. - A Városüzemeltető Kht. egyes tevékenységeinek vállalkozási formában való ellátása
5. - A 15/2007. (I. 30.) sz. képviselő-testületi határozat visszavonása (Velemi u. 36. lakás)
6. - Tangl Ferenc vételi szándéka a Kőszeg 112 hrsz-ú telekre
7. - Gábor Áron utcai telek hasznosítása (2975/17 hrsz)
8. - Rákóczi F. u. 95. alatt megüresedett bérlakás további hasznosítása
9. - Jurisics tér 14. alatti lakások értékesítése (Stitniczky család)
10. - Címerpajzs Kft. 3584 hrsz-ú közút hasznosítása
11. - Kőszeg 4107 hrsz- kisajátítási ügye
12. - Kenéz Károly Rohonci u. 46/A. folyosórész vételi szándéka
13. - Kőszeg város közvilágításának fejlesztése 2007-ben
15. - A Posztógyár hasznosítására kiírt pályázati felhívás
3. napirendi pont:
Városi tájékoztató táblák elhelyezése

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!Munkaprogramjuknak megfelelően javaslatot teszek városi tájékoztató táblák elhelyezésére.

1. Általános ismertetés: A városi információs rendszerek szerepe, funkciói, típusai, tartalma
1.1. A városi információs rendszerek szerepe, funkciói:
A városba érkezőknek segít a kiválasztott úti cél mielőbbi elérésében, irányít, információt ad, orientál, további célok meghatározását segíti elő, reklámhordozó.

1.2. A városi információs rendszer típusai:
1.2.1. Oszlopos, zászlós információs rendszer
Előnye: műemléki környezetbe jobban illik, a zászlók mindkét oldala tartalmazhat információt, irányba fordítható, tetszőleges szögben elhelyezhető (Pl.: Gyula Városa)
1.2.2. Arian típusú információs rendszer
(két bordázott oszlop között elhelyezett vízszintes táblák)
Előnye: sok információ, tetszőlegesen bővíthető
1.2.3. Kombinált rendszer
A zászlós, oszlopos és az Arian rendszer kombinációja kiegészítve az 1.3.1., 1.3.4., 1.3.5., 1.3.6. rendszerekkel.
Előnye: komplett rendszert alkot
Hátránya: kialakítása költségesebb

1.3. A információs rendszer tartalma:
- utcanevek, házszámok jelölése
- információk (gyalogosok és kerékpárosok számára)
- úti célok jelzése (gépjárművek közlekedők számára)
- térképes információs táblák, központok
- üdvözlő táblák
- változó információkat közlő rendszer
1.3.1. Utcanevek, házszámok jelölése
Az utcanév jelzőtáblák házak falára, illetve kerítésekre kerülnek elhelyezésre a kereszteződésekben, illetve az információs oszlopokon.
Tartalmazzák: a város címerét (igény esetén)
az utca nevét
az utcaszakasz házszám-tartományát és irányát

Házszám jelzőtáblák a házak falára vagy kerítésre felhelyezve.
Tartalmazzák: a város címerét (igény esetén)
az utca nevét (főbb útvonalakon)
a házszámot
Mindkét tábla alkalmazkodik a kialakított információs rendszeren lévő táblák alapszínéhez, betűtípusához.
1.3.2. Információk (gyalogos és kerékpáros forgalom számára)
Telepítésük: fő jármű, kerékpáros és gyalogos közlekedési utakon és azok csomópontjain.
Tartalmazzák (fontossági sorrendben):
- utcaneveket
- közintézményeket (mentő, tűzoltó, rendőrség, önkormányzat, rendelőintézet, gyógyszertár, posta, bank, iskola, óvoda, bölcsőde)
- idegenforgalmi és információs irodákat
- helyi nevezetességeket
- vendéglátást, ellátást, szórakozást (szállodák, üdülők, panziók, kempingek, élelmiszer- stb. boltok, éttermek, szórakozóhelyek, egyéb szolgáltatások (pl. gépkocsi szerviz, fodrászat stb.))
1.3.3. Úti célok jelzése gépjárművel közlekedők számára
Telepítésük: Fő gépjármű útvonalakra és csomópontokra
Tartalmazzák:
- kiemelt fontosságú objektumok jelölését (centrum, parkoló, vasútállomás, buszpályaudvar, taxi, üzemanyagtöltő-állomás)
- kiemelt helyi idegenforgalmi nevezetességek, műemlékek jelölését ( Jurisics Vár, Óház Kilátó, Hétforrás stb.)
- városon kívül eső további települések jelzését (pl. Szombathely, Velem, Határátkelő stb.)
1.3.4. Térképes információs központ
Elhelyezése: főbb idegenforgalmi területeken, nagyobb parkolókban (Fő tér, Károly Róbert tér, Aradi Vértanúk parkja stb.)
Tartalma: városi térkép a nevezetességek megjelölésével
1.3.5. Üdvözlő tábla
Elhelyezése: a városba bevezető utak mentén a közigazgatási határt jelző tábla előtt.
Tartalma: üdvözlés, barátságos köszöntés, meghívás, búcsúzás
Figyelemfelkeltés: a város kiemelkedő nevezetességének képe, sziluettje (Vár, Hősök tornya, Városháza, Óház Kilátó stb.)
1.3.6. Változó információkat közlő rendszer
A) hirdetőtáblák, hirdető oszlopok
aktuális kulturális, sport, turisztikai rendezvényekkel kapcsolatos információk közlésére, reklámra
B) Dinamikus információs tábla
Közérdekű információk, vállalkozási hirdetmények, felhívások, rendőrségi közlemény stb.
Kialakítása: Magas fényerejű LED-es kijelzésű elektromos dinamikus jelzőtábla, számítógéppel összekötve, programozható friss információkkal, szinte korlátlan használati lehetőségekkel.
Elhelyezése: a város legnagyobb gyalogosforgalmát áteresztő területen (pl.: Fő tér)

2. Előzmények:
A Kőszegi Városgondnoksághoz már 1996 évben érkeztek megkeresések, ajánlatok a városi információs rendszer kiépítésére. Ezeket összegyűjtve az 1997 évi február Képviselő-testületi Ülésen javaslatot is tettem a rendszer kialakítására, melynek eredményeként 1997 szeptemberében pályázatot írtam ki az Önkormányzat megbízásából a rendszer kiépítésére. Három pályázat érkezett és a Képviselő-testület eredményt is hirdetett, végül a kivitelezés – különböző okok miatt – mégsem valósult meg.
1998 évben a városi információs rendszer kialakításával kapcsolatos feladatokat a Jegyző Úr saját hatáskörbe vonta.
1999 évben érkezett egy kőszegi vállalkozótól ajánlat a városi információs rendszer kiépítésére. Az akkori Városfejlesztési Bizottság úgy döntött, hogy próbaképpen 4 db információs oszlopot rendeljen meg a Kőszegi Városgondnokság a vállalkozótól. A megrendelés megtörtént, később a Polgármesteri Hivatal a végrehajtást leállíttatta.
Ezután 2003 évben kapott ismételt megbízást a Kőszegi Városgondnokság az információs rendszer megvalósítására, célzottan az oszlopos zászlós alaprendszerre építve.
Megkerestük az U.S.GY.I. Bt-t (2040 Budaörs, Jókai u. 7.), aki ezen a területen jelentős referenciákkal rendelkezett műemlék városokban (Budapest, Pécs, Veszprém, Gyula).
A cég konkrét ajánlatot adott az információs rendszerre (utcanév-, házszám-, üdvözlőtáblák, térképes központok és változó információt közlő táblák nélkül).
Ajánlata 38 db oszlop és 246 db irányító nyíl telepítése anyag és munkadíj együttesen 3.573.800 Ft + ÁFA összegben, 2003 októberében.
Sajnos a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal az ajánlatban szereplő oszlopokat nem találta megfelelőnek. Ezután helyi vállalkozóval legyártattunk 19 db, a városban 2003 évben kihelyezett kandeláberekhez hasonló oszlopot. Sajnos ez sem nyerte el a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal tetszését. A beruházás így félbe maradt.

3. Jelenlegi állapot:
Rendelkezünk a Fő tér beruházás kapcsán 3 db információs oszloppal, 2 oszlopon 8-8 db, egy oszlopon 2 db irányító nyíllal feliratozás nélkül (1-2. számú kép), továbbá 4 db információs táblával (3. számú kép).
Rendelkezünk 19 db információs oszloppal (irányító nyíl nélkül) (4. számú kép).
Birtokunkban van a DEKO Reklámstúdió (Kőszeg, Kossuth L. u. 7.) ajánlata 4 db információs oszlop és a hozzá tartozó irányító nyilak, valamint ezek telepítése vonatkozásában 1999 évről. (1. számú melléklet)
Ugyancsak birtokunkban van az U.S.GY.I. Bt. (Budaörs, Jókai u. 7.) ajánlata információs rendszer telepítésére az egész város területén tervezéssel, telepítéssel együtt 2003 évről (2. számú melléklet).

4. Javaslatok a Kőszegi információs rendszer kialakítására
4.1. I. változat:
A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Településüzemeltetési Osztálya írjon ki meghívásos pályázatot a városi információs rendszer kialakítására, helyi vállalkozók, valamint a Városüzemeltető Kht. meghívásával. A pályázati feltételekben az információs rendszerrel szemben támasztott követelményeken túl szerepeljen, hogy a jelen előterjesztésben 1. pont alatt ismertetett tartalommal komplex rendszerre kell ajánlatot tenni tervezéstől a kivitelezésig, de az egyes tartalmi elemeket külön költségelni kell, hogy az Önkormányzat anyagi lehetőségei függvényében szakaszonként is megrendelhesse a kivitelezést.
Szerepeljen továbbá, hogy a jelenleg rendelkezésre álló eszközök kerüljenek beépítésre és felhasználásra.
Az ajánlattevőnek vállalnia kell a szakhatóságokkal való egyeztetést, különös tekintettel a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatalra.
A pályázat kiírása során a kiírónak meg kell határoznia a pontos műszaki tartalmat (Előterjesztés 1.3. pont szerint).
A pályázó tegyen javaslatot, illetve konkrét vállalást az információs rendszer reklámértékének kihasználására a helyi vállalkozók vonatkozásában.

4.2. II. változat:
A Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési, Településüzemeltetési Osztálya írjon ki nyílt pályázatot a városi információs rendszer kialakítására a 4.1. pont feltételei szerint.


Kérem az előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjenek.
Kőszeg, 2007. március 21.Tisztelettel:Kovács István
IgazgatóHatározati javaslat:
1. 1. számú változat: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Városfejlesztési, Településüzemeltetési Osztály írjon ki meghívásos pályázatot a kőszegi információs rendszer megvalósítására az előterjesztés szerinti feltételekkel.

2. számú változat: Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a Városfejlesztési, Településüzemeltetési Osztály írjon ki nyílt pályázatot a kőszegi információs rendszer megvalósítására az előterjesztés szerinti feltételekkel.

2. Kőszeg Város Önkormányzata a fejlesztés költségeit a vagyonhasznosítás többletbevétele terhére biztosítja a 2007 évi költségvetésben.

Felelős: Bodovics László osztályvezető Sőbér Aurélia osztályvezető

Határidő: 2007. december 31.