2007. Június 19., Kedd, 08:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
2. - Tájékoztató a városi diákönkormányzat tevékenységéről
3. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
4. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
5. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
6. - A KSE támogatási kérelme
7. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
8. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
4. napirendi pont:
A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülése . napirendi pontjához

Azzal a kéréssel fordulunk a Tisztelt Képviselő Testülethez, hogy intézményünk részére 2007. április 1-től - december 31-ig (9 hónapra) 1 fő gondnok megbízásos jogviszonyú alkalmazását engedélyezni szíveskedjenek és annak költségét a Polgármesteri Hivatal Kőszegi Városüzemeltető Kht. intézménytakarítási keretéből átcsoportosítani szíveskedjenek.

Indoklás:
A Kőszegi Városüzemeltető Kht. a 2007. március 31-től átadta a technikai dolgozók alkalmazását a városi intézményeknek. Tompeck András átvétele történne meg ezáltal, aki a Kőszegfalvi Klub gondnoki feladatait látja el, és ennek biztosítása megállapodás alapján intézményünk feladata. A kért intézkedés csupán az előirányzat átcsoportosítását jelenti, plusz forrást nem igényel.

1 fő 2 órás közhasznú munkavállaló alkalmazásának intézményi költsége:

Bruttó munkabér: 16.400.-Ft
Járulékok: 6223.-Ft
összesen: 22.623.-Ft/hónap

22.623.-Ft x 9 hó = 203.607.-Ft

Tehát, 9 hónapra 1 fő 2 órás alkalmazottunk lenne 115.740.-Ft személyi jellegű kifizetéssel.


Kőszeg, 2007. június 8.


Pócza Zoltán s. k.
Jurisics-vár Műv. Közp. és Várszínház igazgatójaHATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Képviselő-testülete elrendeli a Polgármesteri Hivatal Kőszegi Városüzemeltető Kht. intézménytakarítási keretéből 203.607.-Ft átcsoportosítását a Jurisics-vár Művelődési Központ és Várszínházhoz.

Felelős: Sőbér Aurélia Pénzügyi Osztályvezető, Pócza Zoltán igazgató
Határidő: azonnal