2007. Június 19., Kedd, 08:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
2. - Tájékoztató a városi diákönkormányzat tevékenységéről
3. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
4. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
5. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
6. - A KSE támogatási kérelme
7. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
8. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
6. napirendi pont:
A KSE támogatási kérelme

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Sportegyesület nevében Táncsics Péter ügyvezető elnök azzal a kéréssel fordult Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy az önkormányzat 2007. első félévi költségvetési helyzetét alapul véve vizsgálja meg annak lehetőségét, hogy az önkormányzat az idei évben további támogatást nyújtson a Sportegyesületnek.
Ismeretes, hogy az idei évben a Kőszegi Sportegyesületnek juttatott önkormányzati támogatás mértéke jelentősen csökkent. A tavalyi 11.2 millió forinttal szemben idén a költségvetésben meghatározott támogatási összeg 5.6 millió forint.
Az 1. sz. melléklet tartalmazza a Sportegyesület 2006. évi gazdálkodásának fő mutatóit, valamint a 2007. évi költségvetést is.
Amennyiben a Képviselő-testület a szakbizottságok állásfoglalását követően dönt további támogatás odaítéléséről, úgy szükséges a támogatási összeg nagyságának, valamint annak fedezetéül szolgáló költségvetési forrás meghatározása is.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a támogatási kérelem elbírálására!

Kőszeg, 2007. június 12.

A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
szervezési ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesületet a 2007. évben ……… E Ft többlettámogatásban részesíti a ……………….. előirányzat terhére, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés módosításának aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: azonnal