2007. Június 19., Kedd, 08:00 óra, Városháza 101. számú tanácskozóterme: Kulturális, Oktatási, Szociális, Egészségügyi és Sport Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - A II. Nemzeti Fejlesztési Terv helyi feladatai
2. - Tájékoztató a városi diákönkormányzat tevékenységéről
3. - A Jurisics-vár fejlesztésének helyzete
4. - A JVMK és Várszínház létszámába intézménytakarító átvétele
5. - Televíziós szolgáltatásra újbóli pályázat kiírása
6. - A KSE támogatási kérelme
7. - A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme
8. - Tájékoztató a Jurisich Miklós Gimnázium helyzetéről
7. napirendi pont:
A KSE Ökölvívó Szakosztályának támogatási kérelme

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2007. június 26-i ülésének
… napirendi pontjáhozTisztelt Képviselő-testület!

A Kőszegi Sportegyesület Ökölvívó Szakosztálya nevében Nemes Emil vezetőedző azzal a kéréssel fordult Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testületéhez, hogy a kiemelkedő szakmai munkát végző és ugyancsak komoly eredményeket felmutató szakosztályt a 2007. évben célzott támogatásban is részesítse (lásd 1. sz. melléklet).
Ismeretes, hogy az idei évben a Kőszegi Sportegyesületnek juttatott önkormányzati támogatás mértéke jelentősen csökkent, így az Ökölvívó Szakosztály támogatása is.
Amennyiben a Képviselő-testület támogatásra érdemesnek találja a kérelmet, úgy a támogatási összeg fedezetéül az idei évi költségvetésben szereplő "Kitüntetések" előirányzat maradványa szolgálhat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a támogatási kérelem elbírálására!

Kőszeg, 2007. június 11.

A polgármester nevében:
Schlögl Krisztián s. k.
szervezési ügyintéző

HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Sportegyesület Ökölvívó Szakosztályát a 2007. évben 400 E Ft egyszeri támogatásban részesíti a "Kitüntetések" előirányzat maradványa terhére, s egyben felhatalmazza a polgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester
Hivatali felelős: Schlögl Krisztián szervezési ügyintéző
Határidő: azonnal
Huber László
Kőszeg Város Polgármestere

Kőszeg
Jurisics tér 8.


Igen Tisztelt Polgármester Úr!


Azzal a kéréssel fordulok a Tisztelt Önkormányzathoz, hogy az igen kiemelkedő szakmai munkát és városi viszonylatban egyedülálló sporteredményeket felmutató, a Kőszegi Sportegyesület keretein belül működő Ökölvívó Szakosztályt az idei évben célzott támogatásban részesítse!
Az Ökölvívó Szakosztály jelenleg is 6 válogatott kerettaggal, ezen belül 3 olimpiai kerettaggal büszkélkedhet. Ismeretes, hogy az idei évben a KSE-nek nyújtott támogatás nagy mértékben csökkentésre került, így a szakosztályunknak juttatott támogatás is drasztikusan csökkent. A számunkra átadott 300 E Ft az éves terembérleti díjat sem fedezi. Sportolóink az idei évben is részt vesznek több igen rangos versenyen (kadett EB, junior EB, felnőtt VB, Európai Uniós bajnokság), melyek költségei meghaladják a szakosztály teljesítő képességét. A szakosztály egyéb bevételei (Papp László Program, Nemzetközi Ökölvívó Szövetség támogatása, szponzori támogatás) nem fedezik teljes mértékben az említett költségeket, így veszélybe kerül sportolóink sikeres felkészülése és részvétele.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy amennyiben módjában áll, támogassa Kőszeg legsikeresebb sportágát!


Kőszeg, 2007. május 18.


Köszönettel:


Nemes Emil s. k.
vezetőedző