2017. Szeptember 21., Csütörtök, 14:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Mi történt az ülésen:
Jegyzőkönyv olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 27/2013. (IX. 27.) önkormányzati rendelet módosítása.
2. - A szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formákról szóló 7/2014. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítása.
3. - Költségvetési célú előirányzat átcsoportosítások.
4. - Beszerzési eljárás indítása a központi orvosi ügyelet ellátására.
5. - A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.
6. - Az önkormányzati támogatások eljárási rendjéről szóló (civil) szabályzat módosítása.
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
7. - A Kőszegi Futball Club MLSZ pályafejlesztési pályázatán való részvétele. (Az anyagot később küldjük.)
5. napirendi pont:
A Kőszegi Városüzemeltető Nonprofit Kft. igazgatói tisztségére pályázat kiírása.

Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonú gazdasági társasága a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Kft.)
A Kft. ügyvezetőjének Kovács István igazgató úrnak a megbízatása 2017. december 31. napján lejár.
Kovács István igazgató urat a Képviselő-testület 1993-ban pályázati eljárás lefolytatása után nevezte ki határozatlan időre, majd később a gazdasági társasággá történő átalakítás folyamatában – pályázati eljárás lefolytatása nélkül – megválasztotta a társaság első ügyvezetőjének 2005. január 1. napjától 2009. december 31. napjáig. Igazgató úr ezen megbízatása a 2009-es átalakulás értelmében 2014. június 2. napjáig tartott, amit a Képviselő-testület 2014. április 29-i ülésén 2014. december 31-ig hosszabbított meg. Ezt követően 2014. novemberében döntött úgy a testület, hogy a Kft. ügyvezetőjének továbbra is Kovács Istvánt bízza meg, és ezen megbízatása 2015. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig terjedő határozott időre szól.
A Kft. hatályos alapító okirata értelmében az ügyvezető a társaság törvényes képviselője. A társaság képviselete mellett ellátja a társasághoz tartozó munkaszervezet vezetését, gyakorolja a munkáltatói jogokat, irányítja a társaság tényleges gazdasági tevékenységét, gondoskodik a társaság munkaügyi és könyvviteli feladatainak ellátásáról.
Az alapító okirat értelmében az ügyvezetői poszt betöltéséről a Képviselő-testület kinevezés útján dönt. Kinevezésre a polgármester tesz javaslatot. Az ügyvezető elfogadásához a Képviselő-testület minősített többségi szavazata szükséges.
A kinevezésre vonatkozóan egy olyan javaslattal szeretnék élni a tisztelt Képviselő-testület felé, hogy - az önkormányzat intézményvezetői esetében a törvényi előírás, illetve a kialakult gyakorlat alapján – hirdessen pályázatot a Kft. ügyvezetői munkakörének betöltésére.
A teljes pályázati kiírás az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.
Annak érdekében, hogy a Kft. ügyvezetése 2018. január 1-től biztosított legyen, javaslom, hogy a pályázatok végső benyújtási határideje 2017. november 10. napja legyen, így a benyújtott pályázatokat a Képviselő testület a 2017. november 30-i ülésen el tudja bírálni.
A pályázati felhívás egyszeri alkalommal megjelenne a Vas Népe című napilapban, és a Kőszeg és Vidéke októberi számában, valamint a teljes pályázati kiírás közzétételre kerülne Kőszeg Város honlapján.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a határozati javaslatról dönteni szíveskedjék.

Kőszeg, 2017. szeptember 4.

Huber László s. k.
polgármester
HATÁROZATI JAVASLAT

Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói munkakörét pályázat útján kívánja betölteni, és felhatalmazza a polgármestert a melléklet szerinti pályázati kiírás megjelentetésére, valamint a pályázati eljárás lefolytatására.

Felelős: Huber László polgármester
Határidők: azonnal

(A mellékleteket lsd. a letölthető formátumban.)