2009. Szeptember 10., Csütörtök, 08:00 óra, Városháza 137. számú tanácskozóterme: Pénzügyi, Jogi és Rendészeti Bizottság rendkívüli ülés

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Előterjesztés letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Előterjesztés nyomtatása
Kapcsolódó anyagok
Az ülés beharangozója:
Meghívó olvasása
Miről volt szó az ülésen:
Előterjesztések olvasása
1. - TEUT pályázat ajánlattételi felhívásának jóváhagyása
1. napirendi pont:
TEUT pályázat ajánlattételi felhívásának jóváhagyása

ELŐTERJESZTÉS
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2009. szeptember 10-i, rendkívüli ülésének
3. napirendi pontjához
Tisztelt Képviselő-testület!

Kőszeg Város Önkormányzata a Velemi út felújítására benyújtott TEUT pályázatával nyert. A pályázaton elnyert összeg a tervezett beruházás fele 7.615.000,-Ft.
A beruházás megvalósítására a közbeszerzési törvény előírásai szerint- mivel az út felújítás összeszámított értéke meghaladja a nemzeti közbeszerzési értékhatárt-, egyszerű közbeszerzési eljárást kell lefolytatni. Az ajánlattételi felhívásban szerepeltettük a 2009. évi út felújítás ez idáig nem megvalósított, de a költségvetésben összeg szerűen szereplő munkáinak megvalósítását, amelyek az alábbiak:

1.rész: Velemi u. burkolat-felújítása.
Tervel rendelkezik. Jelenlegi burkolata mintegy harminc éve épült itatott makadám, rendkívül leromlott állapotú. A szegélyek javítása, járdáknál lesüllyesztése szükséges. Az utca 332 fm hosszú, általában 9,0 m burkolatszélességű. A felújítás egyrétegű hengerelt aszfalt, 5 cm vastag AC-11 .
- 50%.-os vissza nem térítendő TEUT pályázati támogatással készül.

2.rész: Erdészház u. 2x-i felületi zárása.
Tervdokumentáció nem áll rendelkezésre. A felmérést az ajánlattevőnek kell elkészíteni. Tájékoztató műszaki adatok: felújítandó utca hossza cca 340 m , útszélesség átlag 4- 4,2 m. –között, felületi zárás az utólsó házig, - kivéve az utolsó erdészházat – kátyúzás cca 10 - 25 to. között , padka kétoldali padkanyesés után murvával alakítandó ki cca 0,2-0,4 m átlag szélességben.

3. rész: Hegyalja u. burkolat-felújítás :
A terve rendelkezésre áll. Megközelítőleg 90 m -, 470 m2 - burkolat erősítés. Profil-marások, terv és szükség szerint, folyóka kialakítás. Várkör- Hegyalja u. kereszteződésben (0+000 )a hegyről időszakosan lezúduló csapadékvíz miatt az úton keresztben - terven nem szereplő - víznyelő-rács elhelyezését kérjük, a városi csapadék-hálózatba való bekötéssel . (gyártott is lehet.) Ugyancsak kérünk burkolat-felfestést (vagy egyéb fix burkolatjelet - figyelemfelhívást), a külön járda hiánya miatt.

4. rész: Bajcsy Zsilinszky u. járda építés :
A terve rendelkezésre áll. Építendő ( vagy részben felújítandó ) járda 405 m, gépi aszfaltterítéssel, a terv szerinti helyeken folyóka építéssel. Csapadékvíz bevezetése Gyöngyös patakba cca 20 m D 300 KG-PVC csatornacsővel, rácsokkal, kitorkolófejjel.

Az ajánlattételi felhívást jóváhagyása után a közbeszerzési törvény 2009.április 1.-től hatályos előírásai szerint a Közbeszerzési Értesítőben kell meghirdetni.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni, és a döntését meghozni szíveskedjen.

Kőszeg, 2009. szeptember 08.

A polgármester nevében:

Ujvári Csaba sk.
Az előkészítési munkacsoport vezetője