1/2011. (I. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének a Kőszeg-Lukácsházi árvízcsúcs-csökkentő tározó építésének eredményeként létrejövő, tavak halászati joga haszonbérbe vételére vonatkozó pályázatát támogatja és felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az 1. sz. mellékletben foglalt támogató nyilatkozat aláírására.
2. A képviselő-testület jóváhagyja a Szövetség és az Önkormányzat között megkötendő, 2. sz. melléklet szerinti együttműködési megállapodást, és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős:
Huber László polgármester,
Dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.

(A támogató nyilatkozatot és az együttműködési megállapodást lsd. a letölthető formátumban.)