4/2011. (I. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok társulásairól és együttműködéséről szóló 1997. évi CXXXV. tv. 10.§ (4) bekezdése alapján meghatalmazza Horváth Miklóst, mint helyettesítő személyt arra, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsában Huber László akadályoztatása esetén alkalmanként eljárjon, a döntéshozatalban közreműködjön.
2. A képviselő-testület felkéri Huber László polgármestert arra, hogy ezen határozatban foglaltak szerint Horváth Miklós meghatalmazott nevére szóló meghatalmazást aláírja.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.