7/2011. (I. 27.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Liszt F. u. 30. alatti épület egyben történő hasznosítása érdekében elrendeli Horváthné Németh Berta Kőszeg, Liszt F. u. 17. alatti lakos részére – az 1997. november 28-án létrejött szerződés alapján – a Liszt Ferenc utca 30 számú társasházban, a 2530/2/A/5 hrsz-ú albetéten nyilvántartott 60,63m2 alapterületű garázs helyett más garázs felajánlását az alábbiak sorrendjében:
– át kell tekinteni az önkormányzat tulajdonában lévő garázsokat, van-e olyan, amelyik bérleti szerződése felbontható,
– át kell tekinteni a magántulajdonban lévő garázsok kínálatát az esetleges adásvétel érdekében,
– meg kell vizsgálni annak a lehetőségét, hogy a környéken hol és mekkora összeg ellenében építhető új garázs.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: a képviselő-testület 2011. március 3-i ülése.