9/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli az önkormányzat 2011. évi költségvetési rendelettervezetébe az alábbiak beépítését:
A képviselő-testület a „B” változat továbbdolgozását rendeli el azzal, hogy a működési hiány szintje a következő módosításokkal együtt se emelkedjen 170 000 E Ft fölé:
– a közalkalmazottak étkezési költségtérítése maradjon meg a költségvetésben,
– a vagyonhasznosítás terhére tervezett fejlesztések megvalósítása a bevételek beérkezését követően történjen meg,
– a képviselő-testület felkéri a kistérségi és az önkormányzati intézmények vezetőit az intézményi költségvetés felülvizsgálatára, a dologi kiadások egységes tervezése, valamint a megtakarítási lehetőségek kiszűrése érdekében,
– a Kőszegi Sport Klub tenisz szakosztályának öltöző építésére elkülönített 12,6 M Ft-os támogatás kerüljön céltartalékba,
– az előrehozott nyugdíjazások miatti kifizetésre az önkormányzat nem biztosít fedezetet,
– a többcélú kistérségi társulás működési támogatásra biztosítandó támogatást 242 374 e Ft összegben határozza meg a képviselő-testület.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: értelemszerűen.