12/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” egyszerű tárgyalásos ajánlattételi felhívás tárgyában a Tiszaszolg Kft. (6726 Szeged, Bérkert u. 43.) ajánlatát tartalmi- formai szempontból érvénytelennek nyilvánítja.
Érvénytelenség indoka: A Kbt. 88.§ f) pontja alapján, egyéb módon nem felelt meg az ajánlati felhívásban és a dokumentációban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, mert a felkért hiánypótlást nem teljesítette.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” egyszerű tárgyalásos ajánlattételi felhívás tárgyában, a tárgyaláson kialakított alábbi műszaki megoldásokat jóváhagyja:
– a sportburkolat kiépítésének elhagyása,
– pályaszerkezet módosítását az alábbiak szerint: AC 8 aszfalt kopóréteg kiépítése 4cm és 15cm Ckt burkolatalap valamint 15cm vastagságban homokos kavics védőréteg kiépítésével.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE”tárgyában kiírt egyszerű tárgyalásos ajánlattételi felhívás nyertesének a Játszókert Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.-t (címe: 1094 Budapest, Tompa u. 17/A, fsz. 6. kihirdeti).
Az ajánlattevő az alábbi ajánlatot tette:
1. Vállalkozói díj összege: 46 750 000 Ft, bruttó: 58 437 500 Ft.
Kiválasztásának indoka: mert a legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

4.) Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” tárgyában kiírt egyszerű ajánlattételi felhívás nyertes ajánlatát követő második legkedvezőbb ajánlatot tevőjének az M&M-Pack Kft.-t, (címe: 9700 Szombathely, Székely B. u. 27.) és a PANNON-BAU Kft.-t (címe:9700 Szombathely, Székely B. u.27. és 9600 Sárvár, Ungvár u. 20.) mint közös ajánlattevőt kihirdeti.
Az ajánlattevő az alábbi ajánlatot tette:
1. Vállalkozói díj összege: 47 559 000 Ft, bruttó: 59 436 250 Ft.
Kiválasztásának indoka: mert a második legalacsonyabb összegű ajánlatot tette.

5. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza Kőszeg Város Polgármesterét az „EGYKORI KRESZ PARK TERÜLETÉN SZABADIDŐKÖZPONT LÉTESÍTÉSE” tárgyában a vállalkozási szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.