13/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában lefolytatott egyszerű tárgyalásos eljárásban a Zalai Általános Építési Vállalkozó Zrt. (8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 9-11.) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot tett.
Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő hiánypótlásában az ajánlattevő által csatolt ajánlattételi nyilatkozat 4. pontjában megnevezett Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pont szerinti szervezetek tekintetében nem kerültek csatolásra nyilatkozatok a „Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. § (2) bekezdés c és e) pontja tekintetében” a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Kbt. 69. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e) pontjának megfelelően. Az ajánlat e tekintetben nem felel meg a felhívásban, a dokumentációban és a Kbt-ben foglaltaknak, erre való tekintettel az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.

2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában lefolytatott egyszerű tárgyalásos eljárásban a Fertődi Építő és Szolgáltató Zrt. (9400 Sopron, Ipari krt. 13.) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot tett.
Érvénytelenség indoka: Ajánlattevő hiánypótlásában az ajánlattevő által csatolt ajánlattételi nyilatkozat 4. pontjában megnevezett Kbt. 71. § (1) bekezdés d) pont szerinti szervezetek tekintetében nem kerültek csatolásra nyilatkozatok a „Nyilatkozat a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 67. § (2) bekezdés c és e) pontja tekintetében” a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény Kbt. 69. § (8) bekezdésében foglaltak szerint a Kbt. 70/A. § (1) bekezdés e) pontjának megfelelően. Az ajánlat e tekintetben nem felel meg a felhívásban, a dokumentációban és a Kbt-ben foglaltaknak, erre való tekintettel az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdés f) pontja alapján érvénytelen.

3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megállapítja, hogy a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában lefolytatott egyszerű tárgyalásos eljárásban a Meto-Építő Zrt. (1191 Budapest, Ady Endre út 42-44.) ajánlattevő érvénytelen ajánlatot tett.
Érvénytelenség indoka: Az ajánlat nem felel meg a felhívás III.2.3. Műszaki, illetve szakmai alkalmasság M.4. pontjában előírt alkalmassági előírásnak. A Kbt. 83. § (5) bekezdése alapján újabb hiánypótlási felhívásra e tekintetben nincs lehetőség. Az ajánlat e tekintetben nem felel meg a felhívásban, a dokumentációban és a Kbt-ben foglaltaknak, erre való tekintettel az ajánlat a Kbt. 88.§ (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen.

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Jurisics-vár turisztikai fejlesztése I ütem” tárgyú NYDOP-2.2.1/B-2f-2009-0003 projekt kapcsán építési beruházások kivitelezési feladatainak ellátása tárgyában lefolytatott egyszerű tárgyalásos eljárás nyertesének a Swietelsky Vasúttechnika Kft-t (9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.) kihirdeti.


Ajánlattevő ajánlatainak ismertetése:

Ajánlattevő neve: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Ajánlattevő székhelye: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14.
Ajánlati ár (nettó Ft)
Nettó HUF:
ÁFA HUF:
Bruttó HUF:
589.500.000,- Ft

147.375.000,- Ft

736.875.000,- Ft
Vállalt előteljesített napok számára (naptári nap) 90
Hibás teljesítési kötbér mértéke (a nettó ajánlati ár %-a) 1,0
Késedelmi kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-a/nap) 1,5
Meghiúsulási kötbér mértéke (nettó ajánlati ár %-a) 25
Jótállás időtartama (hónap) 60

Indoka: mert az ajánlattevő összességében legelőnyösebb ajánlatot tette.

5. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a kivitelezési szerződés aláírására.

Felelős : Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Ujvári Csaba az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.