14/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg Város és Vonzáskörzete Többcélú Kistérségi Társulása Társulási Megállapodásának a 2.2.2 pontját az alábbiakkal egészíti ki:

2.2.2. (A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény /továbbiakban Szt./ 57. § (1) - (2) bekezdésben szereplő az alábbiakban felsorolt feladatok ellátását és az ehhez kapcsolódó intézmény – Szociális Gondozási Központ – fenntartását2:
– étkeztetés 1 (ezen ellátási formában nem vesz részt Gyöngyösfalu)
– házi segítségnyújtás (ezen ellátási formában nem vesz részt Gyöngyösfalu)
– családsegítés,
– 2
– nappali ellátás (Idősek klubja, nappali melegedő)
– Idősek Otthona 2
– Hajléktalanok Átmeneti Szállása 2
– Falugondnoki szolgáltatás (Kiszsidány) 6 )

Ezen ellátásokra vonatkozóan a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról Kőszeg Város Önkormányzata által elfogadott rendelet lesz az irányadó.


2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Társulási Megállapodást a 6.2.3./A. ponttal kiegészíti az alábbiak szerint:

6.2.3/A. A Kőszegi Kistérségen kívülről érkező gyermekek után fizetendő önkormányzati hozzájárulást a finanszírozó önkormányzatok az adott intézménybe járó gyermekek arányában finanszírozzák.


Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.

(A társulási megállapodás módosított szövegét lsd. a letölthető formátumban.)