17/2011. (II. 15.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2011. (I. 27.) határozatát az alábbi, 4. ponttal egészíti ki.

„4. Kőszeg Város Önkormányzata a tagtárs önkormányzatokkal folytatandó tárgyalások eredményétől függetlenül is biztosítja a pályázat megvalósításához szükséges, a 2. pontban szereplő 12.500,- Euró (3.437.500,- Ft) önrészt.”

Felelős:
Básthy Béla alpolgármester,
Bakos György, az Írottkő Naturparkért Egyesület elnöke.
Hivatali felelős: Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető.
Határidő: azonnal.