18/2011. (III. 3.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a város közrendjéről és a közbiztonságról szóló beszámolót elfogadja és megállapítja, hogy a Kőszegi Rendőrkapitányság lehetőségeihez mérten jól oldotta meg a város rendjéért, közbiztonságáért végzett feladatait.

Felelős: Stubán Tamás r. alezredes, kapitányságvezető.
Határidő: azonnal.