19/2011. (III. 3.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi költségvetéssel kapcsolatban az alábbi döntéseket hozza:
1. Az utak közművesítése tekintetében a telektulajdonosok kötelezettségét az útépítési és közművesítési hozzájárulásról szóló 18/1999. (XI. 1.) önkormányzati rendelete rendeletben foglaltak szerint kell megállapítani.
2. A Jurisics téri felújítás miatt turisztikai szempontból hasznos lenne a Fő tér fokozott virágosítása a vállalkozók és a lakosság bevonásával, amelynek meg-szervezésére a képviselő-testület a városüzemeltető kft.-t kéri fel.
3. A képviselő-testület utasítja az intézményvezetőket a bértömeg keresetkiegészítéssel és minőségi bérpótlékkal együttes, egységes kezelésére.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
– az 1. pontra vonatkozóan: Rimányi Krisztina város-fejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
– a 2. pontra vonatkozóan: Kovács István igazgató,
– a 3. pontra vonatkozóan: intézményvezetők.
Határidő: értelemszerűen.