20/2011. (III. 3.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a megyei önkormányzat által működtetett kőszegi uszoda 2011. június 30-ig történő működtetéséhez 7 M Ft támogatást biztosít.
A képviselő-testület felhatalmazza Huber László polgármestert, hogy a megyei önkormányzattal kötendő, az erről szóló támogatási szerződést aláírja.
2. A képviselő-testület az uszoda sorsának megnyugtató rendezése érdekében egy munkacsoportot hoz létre, melynek vezetője Huber László polgármester. A munkacsoport feladatául szabja, hogy vizsgálja meg a jelenlegi működtetés feltételeit, a marketing tevékenység megszervezését és a pénzügyi háttér biztosítását és tegyen javaslatot az uszoda további működésének biztosítására.
A képviselő-testület elrendeli, hogy a munkacsoport vezetője, annak tagjait 2011. március 15-ig jelölje ki.

Felelős:
Huber László polgármester.
Határidő:
– a támogatási szerződés megkötésére: azonnal.
– a munkacsoport összehívására: 2011. március 15.
– javaslat kidolgozására: 2011. májusi képviselő-testületi ülés.