24/2011. (III. 3.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
I. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kistérségi fenntartásba átadott közoktatási intézményrendszer szerkezetét a várható jelentős jogszabályi változások miatt a 2011/12-es tanévben változatlanul megtartja, s elrendeli hogy a 2012/13-as tanévre vonatkozóan a 2012. évi költségvetési koncepció tárgyalását megelőzően készüljön el az új helyzetet és ennek megfelelő döntési lehetőségeket bemutató szakmai előterjesztés.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Határidő: azonnal, ill. 2011. októberi képviselő-testületi ülés.


2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2011/12-es nevelési évtől kezdődően az Újvárosi Óvodában indítható óvodai csoportok számát eggyel csökkenti és elrendeli az alapító okirat ennek megfelelő módosításának előkészítését.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Dr. Tóth László jegyző.
Határidő: 2011. május 31.