26/2011. (III. 3.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2011. évi út- és járda felújítási tervet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja és elrendeli a szükséges tervek elkészíttetését, és az engedélyek beszerzését.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető
Határidő: folyamatos.

(Az út és járdafelújítási tervet lsd. a letölthető formátumban.)