29/2011. (III. 3.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete engedélyezi a VASIVÍZ Zrt. számára a Botgyári szennyvízátemelő megközelítése érdekében a Szabályozási Terv szerinti nyomvonalon 4 m szélességben útszolgalmi jog alapítását, és elrendeli a 2115 hrsz-ú ingatlant haszonbérleti szerződés alapján kertként művelők szerződésének módosítását.
A szolgalmi jog alapításával és az út karbantartásával kapcsolatos költségek a Vasivíz Zrt-t terhelik.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Kovács István igazgató,
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.