31/2011. (III. 3.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Petőfi tér 12. szám alatti önkormányzati tulajdonú garázs bérleti szerződésének felmondását. A megüresedett garázs tulajdonjogát felújítás után átruházza Horváthné Németh Berta Kőszeg, Liszt Ferenc utca 17. szám alatti lakos részére az 1997 november 28-án létrejött szerződés értelmében a még fennálló önkormányzati kötelezettség teljesítéseként.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által elkészített szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.