38/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vas Megyei Levéltár Kőszegi Fióklevéltárának ingyenes használatba adja a Kőszeg, Kossuth L. u. 3. szám alatt található 113 m2 nagyságú raktárhelyiséget. Az ingyenes használat feltétele, hogy a Vas Megyei Levéltár határozatlan időre lehetőleg 2 fő főállású, napi 8 órában foglalkoztatott levéltárost alkalmaz a Kőszegi Fióklevéltárban.
2. A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített 2011 évre szóló ingyenes használatot biztosító szerződés aláírására.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.