40/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. A Nemzeti Közlekedési Hatóság Nyugat-dunántúli Regionális Igazgatósága KA/3496-30/2010. számú jogerős építési engedélye alapján Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 2917/6 hrsz-ú ingatlanból a körforgalmi csomópont megépítéséhez szükséges 374,01 m2 nagyságú ingatlanrész kisajátítása iránti kérelem benyújtását a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. tv. 2.§ e) pontja alapján.
2. A kártalanítás szükséges pénzügyi fedezet az önkormányzat 2011 évi költségvetésében rendelkezésre áll.
3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás során szükséges nyilatkozatok megtételére.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: azonnal.