42/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú hitelek (folyószámlahitel, munkabérhitel, működési hitel és/vagy célhitel stb.) és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában az ERSTE Bank Hungary Zrt.1136 Budapest, Népfürdő u. 24-26.és a SAVARIA Takarékszövetkezet 9730 Kőszeg, Rákóczi u. 12.ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
Érvénytelenné nyilvánítás indoka: Kbt 88.§(1) bekezdés F) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú hitelek (folyószámlahitel, munkabérhitel, működési hitel és/vagy célhitel stb.) és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában az OTP Bank Nyrt. 9700 Szombathely, Fő tér 3-5. ajánlatát érvénytelennek nyilvánítja.
Érvénytelenné nyilvánítás indoka: Kbt 88.§(1) bekezdés F) pontja alapján, egyéb módon nem felel meg az ajánlati felhívásban és dokumentációban, valamint jogszabályokban meghatározott feltételeknek.
3. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú hitelek (folyószámlahitel, munkabérhitel, működési hitel és/vagy célhitel stb.) és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában lefolytatott egyszerű közbeszerzési eljárást eredménytelenné nyilvánítja.
Eredménytelenség indoka: a Kbt. 92§. b) pontja alapján- mivel csak kizárólag érvénytelen ajánlatokat nyújtottak be

4. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli, hogy a „Kőszeg Város Önkormányzata és intézményei részére nyújtandó számlavezetési, pénzforgalmi-lebonyolítási, rövid lejáratú hitelek (folyószámlahitel, munkabérhitel, működési hitel és/vagy célhitel stb.) és egyéb a számlavezetéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtása” tárgyában az ismételt ajánlattételi felhívás megküldését az alábbi ajánlattevőknek:
1. SOPRON Bank Burgenland
9730 Kőszeg, Várkör 6.
2. SAVARIA Takarékszövetkezet
9730 Kőszeg, Rákóczi u. 12.
3. OTP Bank Nyrt. Kőszegi Fiók
9730 Kőszeg, Kossuth L. 15.

Felelős : Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Sőbér Aurélia pénzügyi osztályvezető,
Ujvári Csaba, az előkészítési munkacsoport vezetője.
Határidő: azonnal.