47/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a Kőszeg, Várkör 39. szám alatti 1761/A/2 hrsz-ú 84m2 alapterületű önkormányzati tulajdonban lévő üzlethelyiség licitálás útján történő értékesítését az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló 1/2007. (II. 2.) rendelet, valamint a 2011. évi vagyongazdálkodási koncepció alapján.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: értelemszerűen.