50/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete visszavonja 224/2004. (XII. 21.) képviselő-testületi határozatát, és 2011. április 1. napjával felmenti a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának tagjait.
2. A képviselő-testület megköszöni Szima Andreának, Baráth Lajosnak, dr. Németh Jánosnak, dr. Schrott Gézának és Tompa Istvánnak a Felügyelő Bizottságban végzett munkáját.
3. A képviselő-testület a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottságának létszámát 2011. április 1. napjával 3 főben állapítja meg és elrendeli a Kft. alapítói okiratának módosítását.
4. A képviselő-testület a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Felügyelő Bizottsága tagjainak 2011. április 1. napjával megválasztja:
– Preininger Ferenc Kőszeg, Bercsényi u. 1/A.,
– Petkovits Sándor Kőszeg, Dózsa Gy. u. 15. valamint
– Dr. Doroszlay Mónika Kőszeg, Rákóczi F. u. 3. I. em.1. szám alatti lakosokat.

Felelős: Huber László polgármester.
Határidő: azonnal.