51/2011. (III. 31.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Kőszegi Városüzemeltető és Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. Javadalmazási Szabályzatát jelen határozat mellékletében foglaltak szerinti tartalommal jóváhagyja.
2. A képviselő-testület a javadalmazási szabályzat 2. pontja alapján a társaság tisztségviselőinek a díjazását 2011. április 1-től kezdve az alábbiak szerint állapítja meg:
– a Felügyelő Bizottság elnöke részére havi bruttó 52 000 Ft,
– a Felügyelő Bizottság tagjai részére havi bruttó 34 000 Ft.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Kovács István igazgató.
Határidő: azonnal.

(A javadalmazási szabályzat szövegét lsd. a letölthető formátumban.)