59/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testület jelen határozat melléklete szerint elfogadja Kőszeg Város Közművelődési Koncepcióját.
A képviselő-testület egyúttal a 160/2010. (IX. 30.) határozatával elfogadott közművelődési koncepciót hatályon kívül helyezi.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Szabó Marianna ügyintéző,
Pócza Zoltán igazgató,
Lajos Tiborné igazgató.
Határidő: azonnal.