64/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elrendeli a kőszegi 3557/4 hrsz-ú ingatlanon található, a mellékleten jelölt 2 db ideiglenes fa szerszámtároló épület építési engedély szerinti elbontatását, szükség szerint építéshatósági kötelezés kezdeményezését.

Felelős: Huber László polgármester, dr. Tóth László jegyző.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Nagy Edina hatósági osztályvezető.
Határidő: azonnal, a bontásra: 30 nap.