66/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az önkormányzati tulajdonú Kőszeg, Festetich u. 3627/5 hrsz-ú ingatlanon keresztül a Freh Alfonz u. 3624/4 hrsz-ú ingatlanra történő víz, szennyvíz, villamos energia bekötéséhez és az ehhez szükséges szolgalmi jog alapításához azzal a kikötéssel, hogy a közműbekötések csak a Freh Alfonz utcában majdan kiépülő közmű-gerincvezetékek létesítéséig maradhatnak fenn. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges dokumentumok aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.