67/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Kőszeg, Szőlőskert utca (3765/1-3280 hrsz.) út melletti ingatlan tulajdonosok – szennyvízcsatorna hálózat gerinc és bekötővezeték építését hitelfelvétellel a „Sikeres Magyarországért” Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram igénybevételével támogatja – 4 880 749 Ft értékben –, amennyiben az érdekeltségbe vont tagok a beruházás teljes összegére az OTP-nél lakás-takarékpénztári szerződést kötnek és azt az önkormányzatra engedményezik.
2. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete a beruházáshoz szükséges 5%-os önrészt azaz 222 500 Ft-ot biztosítja, azzal hogy az érdekeltségbe vontaknak az önrészt a lakástakarék pénztári szerződés lejártakor meg kell fizetniük.
3. Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az 1. pontban foglaltak teljesülése esetén felhatalmazza a polgármestert a hitelfelvételi szerződés aláírására.

Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős: Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető.
Határidő: azonnal.