71/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozat

Lehetőségek
Mentés saját gépre:
Határozat letöltése
Az eredeti dokumentumot - a gyorsabb letölthetőség érdekében - zip formátumba tömörítve tettük letölthetővé.
A zip formátumú állományok megnyitásához használja a WinZip programot, amit közvetlenül letölthet innen.
Off-line olvasás:
Határozat nyomtatása
1. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete licitálás útján értékesíti a mellékletben szereplő ingatlanokat, Kőszeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és a vagyonnal való gazdálkodás szabályairól szóló
1/2007. (II. 2.) rendelete, valamint a 2011. évi vagyongazdálkodási koncepció alapján.
Amennyiben a Rákóczi F. u. 122. alatti ingatlanra (volt posztógyár igazgatósági épülete) vonatkozó licitálási eljárás eredménytelenül zárul, akkor a képviselő-testület elrendeli az ingatlan pályázati felhívás alapján történő hasznosítását.
2. Kőszeg Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert a jogtanácsos által készített adásvételi szerződések aláírására.


Felelős: Huber László polgármester.
Hivatali felelős:
Rimányi Krisztina városfejlesztési és üzemeltetési osztályvezető,
Dr. Bakács Nóra jogtanácsos.
Határidő: folyamatos.


Melléklet a 71/2011. (IV. 28.) képviselő-testületi határozathoz:


Ingatlan címe Hrsz. Nagyság (m2) Jellege Értéke (Ft) Bérlő Megjegyzés
Chernel u. 11. fsz. 2. 1861/A/2 87 Lakás 10,440,000,- üres Dr. Nagy László EGYMI-nek bérlőkijelölési joga van, a vételár 50%-áért lemond róla.
Velemi utca 34./A/III./11. 3346/A/25 57 Lakás 6,270,000,- üres Vas Megyei Rendőr-főkapitányságnak bérlőkijelölési joga van, a vételár 50%-áért lemond róla.
Rákóczi Ferenc utca 122. 2917/9/A/1 527 Irodaház 32,030,000,- üres A volt posztógyár igazgatósági épülete. Közművesítése folyamatban van (víz, szennyvíz, villany, gáz). Az ingatlan másik két albetéttel együtt a 2579 hrsz-ú, 2579 m2 nagyságú osztatlan közös területen helyezkedik el.